IKKE ANBEFALT: Dersom du finner at tettsittende åndedrettsvern er nødvendig, merk deg at Arbeidstilsynet ikke anbefaler en vernemaske som baserer seg på ørestrikker for å holde den på plass. (Foto: Colourbox)

Vernemasker med ørestrikker gir ikke beskyttelse som tettsittende

Under pandemien fikk Sykehusinnkjøp gjennomført tetthetstester av mange masketyper. Ingen vernemasker med ørestrikker passerte tetthetstesten. Medisinske munnbind og andre sivile munnbind er ikke berørt.

Vernemaskene med ørestrikker var produsert og testet i Asia. Det viste seg å passe dårlig til ansiktsmålene på folk i Norden. Også britiske myndigheter har tidligere advart mot bruk av vernemasker med ørestrikker. Under pandemien var flere av vernemaskene sykehusene fikk, rent tekniske ok, men likevel ikke tilpasset ansiktene til personell som skulle bruke dem. Filteret i masken var i orden, men maskedimensjonene passet ikke nordiske ansikter. Slike masker selges fortsatt i Norge.

Det er viktig å ikke blande FFP2 vernemasker/åndedrettsvern med fukt-resistente medisinske munnbind, da disse er brukt for et annet formål. Munnbind trenger ikke å være helt tettsittende.

Tetthetstest av vernemasker
Som ansvarlig importør fikk Sykehusinnkjøp HF derfor tester utført av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Det for å luke ut masker som ikke passet. Forsvaret har en database over ansiktsdimensjonene til norske rekrutter. Denne databasen er representativ for ansatte i norsk helsevesen. FFI valgte derfor et testpanel ut fra den norske databasen. For å sikre nødvendig beskyttelse, må tilpasningen av den tettsittende vernemasken gjøres på hver arbeidstaker og av kvalifisert personell. Dette er nødvendig som en del av utvelgelsesprosessen ved kjøp av åndedrettsvernet. Ingen av vernemaskene med ørestrikker besto tetthetstesten, viser kontroller utført av FFI.

Som et resultat er det vernemasker med hodebånd som brukes i sykehussektoren. Derfor anbefaler ikke Arbeidstilsynet vernemasker med ørestrikk som tettsittende åndetrettvern på arbeidsplassen.

Velg riktig åndedrettsvern etter type arbeidsoperasjon
Dersom du finner at tettsittende åndedrettsvern er nødvendig, merk deg at Arbeidstilsynet ikke anbefaler en vernemaske som baserer seg på ørestrikker for å holde den på plass.

Velg riktig åndedrettsvern etter type arbeidsoperasjon, forurensingstype og eksponeringsnivå. Kontakt for eksempel en kompetent bedriftshelsetjeneste for å få utført en objektiv tetthetstest.

En objektiv tetthetstest av et åndedrettsvern må gjøres ved hjelp av anerkjente metoder og instrument beregnet for dette, mens den ansatte har åndedrettsvernet på seg.

Merk at det kan være nødvendig å prøve flere ulike merker og størrelser av vernemasken før den ansatte finner en vernemaske som er helt tilpasset vedkommende. Slik tetthetstesting av åndedrettsvernet er nødvendig ved anskaffelse, men også viktig å teste ved jevne mellomrom, for å fange opp endring i ansiktsform. I tillegg er det nødvendig at den ansatte lærer å selv kontrollere tettheten til åndedrettsvernet før hver bruk.

Selvtest av filtrerende åndedrettsvern kan gjøres ved å tette filtret/luftinntaket med plastfolie eller hånden slik at ingen luft kommer inn i åndedrettsvernet. Trekk pusten dypt uten å puste ut. Da trykkes åndedrettsvernet mot ansiktet. Åndedrettsvernet må holde seg tett til huden i minst 10 sekunder for å kunne kvalifiseres som tett. Dette gjøres daglig eller hver gang før bruk.

Instruksjon for selvtest skal finnes i bruksanvisningen for åndedrettsvernet.

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab