Statistik visar dock att från 2017 till augusti i år har Arbetsmiljöverket utfärdat sanktionsavgifter för 80 miljoner kronor i över 1.100 ärenden. Foto: Wikimedia Commons

174 företag har brutit mot fallföreskrifter – bara i år

Tidningen Arbetarskydd har gjort en sammanställning av alla sanktionsavgifter för brister i fallskydd som överklagats till domstol och trätt i laga kraft under perioden januari till och med augusti. Den visar att 174 företag brutit mot föreskrifter om skydd vid arbete på hög höjd och fått avslag på sin överklagan. Sammanlagt har domstolarna krävt 11 miljoner kronor i sanktionsavgifter.

Avgifterna varier mellan 40.000 kronor till 400.000 kronor och det är företagets storlek som avgör. De flesta sanktionsavgifterna ligger mellan 40.000 och 60.000 kronor, vilket betyder att mindre företag dominerar bland de som bryter mot föreskrifterna. Men siffrorna visar bara på toppen av isberget, menar Thomas Ekström.

– Bara på vårt kontor får vi 750 tips i veckan. Många av dem handlar om bristfälliga fallskydd vid takarbeten. De vi åker ut på är vanligtvis just fallskydd, säger Thomas Ekström, som jobbar på Arbetsmiljöverket Region Öst med kontor i centrala Stockholm.

Den statistik som Arbetsmiljöverket har är hur mycket som verket kräver i sitt första föreläggande. Men beloppet kan ändras när handläggning och i vissa fall domstolsprövningen är klar. Statistiken visar dock att från 2017 till augusti i år har Arbetsmiljöverket utfärdat sanktionsavgifter för 80 miljoner kronor i över 1.100 ärenden.

Årets Coronapandemi har dessutom inneburit färre fysiska inspektioner. Nu tycker Thomas Ekström att sanktionsavgifterna bör ses över och att det behövs både lägre och högre avgifter. Småföretagare riskerar nedläggning, medan stora företag kan betala mer än högsta gränsen.

– För de medelstora företagen är sanktionsavgiften inte heller avskräckande nog.

Just nut är en översyn av reglerna ute på remiss där det föreslås ett större ansvar för byggherre, projektör och byggarbetsmiljösamordnare.

– Det ska inte vara den utförande entreprenörens ansvar att ta dit skyddsställning, utan redan vid projektering och planering ska man ta fram säkra metoder och dessa ska ligga med i anbudsförfrågan, säger Thomas Ekström till tidningen Arbetarskydd.

Trots byggbranschens nollvision har två arbetare avlidit efter fall under första halvåret i år.

– Och vi hade sex fallolyckor med dödlig utgång förra året. I samtliga fall saknades fallskydd, ­säger Ulf Kvarnström, ombudsman på Byggnads.

– Det handlar framför allt om att höja lägsta nivån och jobba med ledarskapet, säger Ulf Lundström, arbetsmiljörådgivare på Byggföretagen.

Han säger att det finns tre huvudskäl till brister i fallskydd. Ibland är det brister i projekteringen, den saknar ett anpassat fallskydd, ibland ginar man lite vid ett mindre jobb som kan avklaras snabbt och ibland brister det i arbetsberedningen av arbetsmomentet när det gäller utförandet och eliminerandet av eventuella risker.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab