Foto Wikimedia Commons

200 ungdomar kommer att skadas på sommarjobbet

Ett sommarjobb är oftast den första kontakten med arbetslivet för ungdomar runt om i landet. De flesta kommer att få den kontakten via handel, lager, industri och omsorg. Men det betyder också faror och snart kommer cirka 200 ungdomar att skadas under sitt sommarjobb. Bland det farligaste räknas truckar, tunga lyft, fall och handverktyg. Rätt introduktion och efterlevnad av regler är särskilt viktiga.

Det är tidningen Arbetarskydd som tar upp problemet med skador för ungdomar på sommarjobb. Att tjäna pengar lockar förstås och även att få erfarenheter, men för oerfaren personal risker alltså 200 ungdomar att skadas. Unga anställda har högre skadefrekvens än genomsnittet. Varje år skadas cirka 5.000 personer under 24 år på jobbet så illa att man behöver sjukskrivas. Ungdomar under 18 år är särskilt sårbara och under de fem åren mellan år 2017 och 2021 så anmäldes 1.100 arbetsolyckor med sjukskrivning som följd i samband med sommarjobb.

Under 2021 anmäldes 251 arbetsolyckor för sommarjobbare, varav 135 var killar och 116 tjejer med sjukskrivning som följd. I fjol var utvecklingen snarlik, men Arbetsmiljöverkets statistik är ännu inte helt klar. Bland de som skadades arbetare de flesta som hemvårdsbiträden, butikssäljare, lagerassistenter, köksbiträden eller truckförare. Olycksorsaker var tunga lyft inom omsorgen eller förlorad kontroll över truckar, utrustning och verktyg.

Tre av fyra olyckor bland sommararbetare under åren 2017 – 2021 hade följande sex orsaker:

Förlorad kontroll över transportmedel – 209

Belastningsolycka av lyft eller feltramp –182

Fall till samma nivå eller från höjd – 133

Förlorad kontroll av handverktyg – 130

Slagit emot föremål – 83

Våld eller hot – 42

Tjejer och killar väljer olika branscher för sommarjobben vilket avspeglas i olycksstatistiken. Tjejerna skadas mest inom serviceyrken:

Vård, omsorg och sociala tjänster – 121

Handel – 98

Transport och magasinering – 59

Hotell och restaurang – 48

Killarna skadas oftare inom industri eller transportbranschen:

Tillverkning – 110

Transport och magasinering – 87

Handel – 85

Uthyrning och fastighetsservice – 76

Samma lagar och regler som för alla andra gäller för de som fyllt 18 år. För minderåriga finns särskilda regler samlade i Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Unga i arbetslivet” (AFS 2012:3).

För sommarjobbare finns en lång katalog med förbjudna arbetsuppgifter i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Det här gäller bland annat för minderåriga:

Arbetsgivarens riskbedömningar ska ta hänsyn till minderårigas fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar i övrigt.
Om det finns skyddsombud ska de ha möjlighet att delta vid riskbedömning. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt tunga lyft, buller och arbete med kemiska ämnen eller psykiskt tunga uppgifter som att arbeta ensam, ta hand om personer i kris eller hantera pengar.

Arbetsgivaren ska ha medgivande från vårdnadshavare till barn under 16 år samt informera om arbetsuppgifterna, deras risker och eventuella skyddsåtgärder.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab