Det är ett stort problem att det inte fungerar i dag, säger Johan Lindholm, förbundsordförande på Byggnads till DN.

A-krim-center ska upptäcka och stoppa arbetslivskriminalitet

För att upptäcka och stoppa arbetslivskriminalitet, och göra myndigheter bättre på det, har sedan i somras två så kallade A-krim-center startats. Det ena i Umeå och det andra i Göteborg. Tanken är att myndigheter här ska jobba tätare tillsammans, samtidigt som sekretessen mellan dem försvårar det arbetet. 

– Det är ett stort problem att det inte fungerar i dag, säger Johan Lindholm, förbundsordförande på Byggnads till DN.

Under nästa år ska även filialer i Uppsala, Örebro, Stockholm, Norrköping och Malmö öppna.

Åtta myndigheter
Det var 2018 som åtta myndigheter fick uppdraget av regeringen att tillsammans utföra kontroller på arbetsplatser i syfte att upptäcka kriminalitet. Uppdraget har även utökats ytterligare. Inspirationen hämtades från Norge där ett liknande upplägg med samma namn har funnits under ett antal år, vilket gjort myndigheterna mer effektiva i att bekämpa arbetslivskriminalitet. Representanter för myndigheterna huserar i gemensamma lokaler kopplade till Polismyndighetens regionala underrättelsecentrum, som arbetar med just organiserad brottslighet.

Från och med nästa år ska dessa center finnas på minst sju platser och de första i Umeå och Göteborg startade i somras.

– Det handlar om att fördjupa samarbetet mellan myndigheterna och knyta oss närmare den satsning mot organiserad brottslighet som polisen har ansvar för att samordna sedan ett tiotal år tillbaka, säger Arne Andersson, nationell samordnare på Arbetsmiljöverket som är samordnande myndighet till DN.

Sekretess försvårar
Hindret för att myndigheterna inte kan fullfölja sitt arbete fullt ut stavas sekretesslagstiftningen, vilket försvårar informationsutbytet mellan myndigheterna. Framför allt är det Skatteverket som ofta har uppgifter som varit nödvändiga för de andra myndigheterna.

– Vi kan inte berätta för Arbetsmiljöverket om vi sitter i bilen tillsammans på väg till en kontroll och vi vet att vi är på väg åt fel håll, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket till DN.

Skatteverket kan inte heller tipsa andra myndigheter om man exempelvis har uppgifter om felaktiga utbetalningar hos ett företag.

Efter att flera myndigheter efterlyst det har en utredning varit ute på remiss fram till 24 november. Uppdraget har gällt att se över offentlighet- och sekretesslagen om utbyte av information mellan myndigheter.

– Vi hade gärna sett att de här sekretessreglerna var på plats när vi startade upp. Men vi står inte och stampar, säger Conny Svensson.

Byggnads drivande
En av dem mest utsatta branscherna är byggsektorn och här har fackförbundet Byggnads varit drivande i frågan om ökad samverkan och uppluckrad sekretess.

– Kommer det på plats då kommer myndigheterna ha lättare att prata fritt. Det är ett stort problem att det inte fungerar i dag, säger Johan Lindholm, förbundsordförande.

Han hoppas att den nya regeringen fortsätter satsa på projektet med A-krim-center.

– Vi har påtalat det här en serie år och nu är arbetsgivare och näringslivet med på banan, att det här är ett jätteproblem. Här får regeringen inte tappa bollen.

Fotnot: Myndigheterna som samverkar är: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab