Chefen Must, Gunnar Karlson, under Folk och Försvar 2018. Foto Försvarsmakten.

Adekvat utbildning och rätt skyddsutrustning saknades

Under de så kallade påskkravallerna använde polisen sig inte av hela nationella förstärkningsorganisationen när upploppen rasade i flera städer, för få med rätt kompetens var i tjänst och de som inte hade adekvat utbildning saknade rätt skyddsutrustning. Det är några slutsatser som den externa utredaren Gunnar Karlson, tidigare chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST, drar i sitt uppdrag.

Påskupploppen rasade i Stockholm, Örebro och Linköping i år.

– Mitt uppdrag har inte varit att analysera vilka befattningshavare som fattat vilka beslut. Det har enbart handlat om att komma med förslag på hur polisen ska kunna bli bättre på att hantera den här typen av situationer, sa Gunnar Karlson vid presskonferensen där han översiktligt presenterade rapporten som fått namnet ”Förbättrad förmåga att förebygga och hantera våldsamma upplopp” enligt DN.

Gunnar Karlson lämnar 35 olika förslag på förbättringar inom alla områden, som underrättelseverksamhet, taktik och metod, utrustning, ledning och kompetens. Enligt Gunnar Karlson fanns det generellt bra underrättelseuppgifter inför de tillståndsgivna allmänna sammankomster som det politiska partiet Stram kurs och Rasmus Paludan skulle hålla.

– Jag kan också konstatera att trots att polisen själva gjort bra utvärderingar efter liknande situationer 2022, 2017 och 2020 så har man inte lyckats stärka sin förmåga sedan dess. Många av mina förslag har redan lämnats, fortsatte Gunnar Karlson.

– Problemet var att det fanns väldigt lite av lokala underrättelser där man hade kunnat bedöma de hypotetiska riskerna för att det skulle bli så våldsamt som det blev, noterade Gunnar Karlson enligt DN.

Gunnar Karlson anser att polisen bör inför nya tekniska metoder vid liknande händelser, som vattenkanoner och så kallade akustiska våldshjälpmedel, där man riktar smärtsamt höga ljud i viss riktning. En ny typ av sköld borde också införas för att skydda poliserna.

– Nu förutsätter jag att polismyndigheten agerar i enlighet med de förslag som ligger på bordet, säger Patrik Danielsson, nationella huvudskyddsombud på Polisförbundet.

– Det brast inom så många områden – utrustning, utbildning, ledning och kommunikation. Jag förväntar mig att det kommer att bli ett föreläggande eller ett vite när Arbetsmiljöverket väl utrett frågan färdigt, säger han.

Bland förslagen till förbättringar nämns skyddsutrustning – handskar, hjälmar, visir och sköldar.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab