John Bergman, VD för STYL.

”Alla har ett ansvar för arbetsskyddet”

Finlands förening för arbetssäkerhet, Suomen Työturvallisuuden Liito (STYL), arbetar för att få ned antalet dödsolyckor i Finland.

– Vi konsulterar kontinuerligt våra medlemmar att alltid poängtera den stora bilden under sina kundbesök, samtidigt som de säljer endast högkvalitetsprodukter förstås. ”Utbildning, utbildning, utbildning”, säger VD John Bergman.

STYL grundades 1973 och medlemmarna är alla de viktigaste företagen inom arbetssäkerhet och hälsa. I 47 år har föreningens viktigaste uppgift varit att utbilda medlemmarna och påverka den allmänna utvecklingen av arbetssäkerhets- och hälsosektorn i Finland tillsammans med myndigheter. STYL är medlem av den europeiska paraplyorganisationen ESF.

Finland har noterat en minskning under de senaste åren när det gäller arbetsolyckor som lett till dödsfall, enligt försäkringsbolagens samlade statistik:
2016 25 st
2017 19 st
2018 19 st
2019 14 st
2020 3 mån 2 st

Kampanj för noll arbetsolyckor
Myndigheterna i Finland, främst genom Institutet för arbetshälsa, har kört en kampanj som på svenska kallas ”Noll Arbetsolyckor”. STYL stöder projektet ekonomiskt bland annat genom att hålla en utställningsmonter på de återkommande temadagarna.

– Vårens event blev avbokat, så siktet är nu inställt på november istället, förutsatt att det allmänna hälsoläget inte ställer flera hinder. Själva kampanjen är populär och inom proffskretsar följer man hur läget utvecklas, vilka företag som belönas osv.

Vilka åtgärder behöver göras framåt i arbetet med färre dödsolyckor?

– Mera information och instruktioner på arbetsplatserna om att precis alla har ett ansvar inom arbetsskyddet, inte endast ”skyddskillarna där på kontoret”. Jag anser att denna typ av kommunikation ger effekt i längden, men det tar ju sin tid.

Kulturella skillnader
Vilka är de främsta bakomliggande problemen?

– Hemskt att säga, men vi har ju en rätt ansenlig andel av utländsk arbetskraft främst inom byggindustrin, och det verkar finnas stora kulturella skillnader mellan dels nordisk och dels baltisk/slavisk arbetskraft. En viss typ av machokultur tycks påverka attityderna också.

John Bergman menar också att det även bland de äldre finskfödda arbetare finns en tendens att ha svårt för att ta till sig nya normer och direktiv.

– De yngre, som redan i yrkesskolorna har lärt sej vad som är rätt och riktigt, fortsätter att vara lydiga elever när de träder in i arbetslivet. På sikt kommer läget att bli bättre, för de stora årsklasserna som föddes efter andra världskriget är ju på väg till pension, så det kommer ju att hjälpa till inom en rimlig framtid.

Vilken roll kan STYL spela i det arbetet?

– Vi konsulterar kontinuerligt våra medlemmar att alltid poängtera den stora bilden under sina kundbesök, samtidigt som de säljer endast högkvalitetsprodukter förstås. Utbildning, utbildning, utbildning…

Läs mer

En människa dör på jobbet varje vecka i Sverige

29 arbetsrelaterade dödsfall 2019 i Norge

Att arbeta systematiskt med förebyggande av olyckor är kärnfrågan

 

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab