Anmäl dig till NSA årsmöte senast 8 maj.

Anmälan senast 8 maj till NSA:s årsmöte via Teams

På grund av Coronaviruset kommer NSA:s årsmöte att ske via Teams och internet den 27:e maj kl 14.00.

Anmälan görs via mail till karin.lundwall@branschkansliet.se och först då skickas kalenderkallelse med länk till mötet. Senast fredag 8 maj behöver anmälan vara gjord.

Mötet går till så att deltagarna loggar in via den länk som skickas i kalenderkallelsen. Årsmötet kommer att hållas via Teams med delvisa stängda och reglerade mikrofoner. Önskar man kommunicera vid stängd mikrofon kan den ske via chatten i Teams.

Själva årsmötet behandlar de formella frågorna. Istället hoppas NSA på att det går att mötas fysiskt igen i samband med höstmötet.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab