NESTEN-ULYKKE: Denne arbeideren fikk virkelig erfare viktigheten av riktig verneutstyr på jobb.

Arbeideren slapp med skrekken: – Hadde blitt blind uten vernebriller

Roy Ellingsgård, driftsleder i Consto Midt-Norge, fikk sjokk og frysninger nedover ryggen, da en ansatt viste vernebrillene som reddet synet hans. Bildene viser hvor viktig det er å bruke riktig verneutstyr.

I løpet av en arbeidsdag er det mange som risikerer ulike typer av øyeskader. Derfor er det helt avgjørende at man bruker egnet øyevern tilpasset arbeidsoppgavene som utføres. 

Det fikk en ansatt i firmaet Consto erfare til gagns da han var i gang med å fjerne fugemasse på en rekke hotelldører. 

Plutselig knakk knivbladet på verktøyet som var i bruk og spissen føyk rett mot øynene. Arbeideren slapp med skrekken. Vernebrillene reddet ham fra å bli blind.  
– Vi ble helt sjokkerte. Dette er jo et tydelig bevis på hvorfor det er så viktig å bruke rett verneutstyr, sier Roy Ellingsgård, driftsleder i Consto Midt-Norge.

Consto er et av Norges ledende konsern innenfor bygg og anlegg med 1 100 ansatte i Norge og Sverige. Driftsleder Ellingsgård understreker at HMS er et viktig tema som får mye fokus i firmaet.
– Man blir selvfølgelig glad for at bruk av verneutstyr blir fulgt opp. Dette er noe vi snakker mye om, og vi går alltid igjennom HMS før vi påbegynner et prosjekt. 

Kan også skje i hjemmet 
Ronny Røsberg, regionansvarlig og HMS-ekspert i Skydda Norge, er ikke i tvil om at vernebrillene reddet synet til arbeideren.
– Det første som slo meg da jeg så bildene, var at her er det en som garantert ville blitt blind om han ikke hadde brukt vernebriller.
Røsberg påpeker også at episoden er en påminnelse om hvor viktig det er å bruke personlig verneutstyr for å unngå skader og ulykker.
– Dette gjelder i arbeidssituasjoner, men også vel så mye på privaten. Det er mange som driver med oppussing eller hobbysnekring som nødvendigvis ikke tenker på å bruke verneutstyr.
Både Ellingsgård og Røsberg mener hendelsen er et godt eksempel på at tilsynelatende ”ufarlige” arbeidsoppgaver også kan ha et stort skadepotensiale.
– Jeg tror ikke alle tenker at man må bruke vernebriller når man fjerner fugemasse, men dette eksemplet forteller oss hvor viktig det er med korrekt verneutstyr – selv om det bare skal gjøres en ”liten filleting”, sier Røsberg.
Roy Ellingsgård i Consto forklarer at bildene fra hendelsen i mai, brukes i firmaet for å tydeliggjøre viktigheten av å anvende personlig verneutstyr.
– Vi håper og tror at man kan lære av denne nesten-ulykken. Consto er opptatt av at alle skal komme seg trygt hjem til kjente og kjære, sier Ellingsgård.
– God HMS starter med gode holdninger fra toppen. De ansatte har selv et ansvar for å bruke riktig verneutstyr, men ledelsen må samtidig påse at utstyret faktisk blir brukt, legger han til.

Valg av riktig øyevern: Dette bør du vite
Ronny Røsberg i Skydda forklarer at det finnes ulike typer øyevern til ulike typer arbeidsoppgver.
– Vi ser mye feilbruk og ikke-bruk av øyevern, men dette er personlig verneutstyr som alltid skal brukes når man risikerer å få partikler og rusk på øynene, eller når man utsettes for stråling eller sterkt lys, sier han.

HMS-eksperten påpeker at det derfor er helt avgjørende å velge øyevern basert på risikoene som er i ditt arbeidsmiljø. Sørg for at utstyret passer deg og din ansiktsform. 

– Personlig verneutstyr som sitter dårlig og er ubehagelig, blir som oftest ikke brukt. Sørg også for at personer som arbeider sammen med deg, bruker øyevern. Det å bruke øyevern hele tiden er eneste måten å beskytte seg helt mot skader, råder Røsberg. 

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab