Alle som driver med dekkskifte, dekklagring, manuell bilvask og bilpleie skal ha godkjenning. FOTO: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet kontrollerer dekkskift og bilpleie

Alle som leverer tjenester som dekkskifte, dekklagring, manuell bilvask og annen bilpleie skal ha godkjenning fra Arbeidstilsynet. I høysesongen for dekkskifte skal Arbeidstilsynet føre kontroller med leverandører av dekkskifte og dekklagring og bilpleieleverandører landet over. 

– Godkjenningsordningen skal sikre at grunnleggende rettigheter og anstendige arbeidsforhold for arbeidstakere er ivaretatt. Godkjenningsordningen innebærer at virksomheter som selger disse tjenestene, må dokumentere at de jobber i tråd med arbeidsmiljøregelverket, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. –  Kjøper du tjenester av en godkjent virksomhet, bidrar du i kampen mot useriøse arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet.

Skal sjekke at virksomhetene er godkjent

Fra 1. juli i fjor ble det iverksatt en godkjenningsordning som krever at alle som tilbyr manuell bilvask, bilpleie, dekkskift og dekklagring må ha en godkjenning fra Arbeidstilsynet for å kunne tilby tjenestene sine lovlig. Nå skal Arbeidstilsynet ut og føre kontroller med virksomheter som tilbyr disse tjenestene. Virksomheter som allerede har en godkjenning fra Statens vegvesen, kommer ikke inn under ordningen. Det samme gjelder virksomheter med automatisk vaskehall eller selvvaskeanlegg.

– Vi kommer til å sjekke at de er godkjent og kontrollere arbeidsvilkårene i virksomhetene. Vi er opptatt av at de som ennå ikke har søkt om godkjenning følger opp denne plikten, sier Vollheim.                

– Ordningen er viktig fordi den skal være med på å bidra til lovlige arbeidsforhold. Og, ikke minst, vil den gjøre det enklere for kunder å ta bevisste valg. 

Utsatt bransje

– Deler av bilbransjen som driver med manuell bilvask og annen bilpleie, dekkskift og dekklagring, er preget av useriøsitet og arbeidslivskriminalitet, sier Trude Vollheim. Det er stor grad av sesongarbeid, mange utenlandske arbeidstakere og høyt arbeidspress kombinert med relativt lave krav til formalkompetanse. Denne gruppen arbeidstakere er særlig utsatt når det gjelder utnyttelse. 

Blant det som kontrolleres i tilsynene er om virksomheten er godkjent, om arbeidstakerne har HMS-kort og om det er synlig godkjenningsbevis i lokalet. Vi skal også undersøke om arbeidstakere får nødvendig verneutstyr og om virksomheten har systemer for opplæring og oversikt over farlige kjemikalier som brukes i arbeidet. 

Hva kan forbrukere gjøre? 

-Som forbruker har man mye makt i form av å kunne velge hvem man kjøper tjenester fra. For å gjøre det enklere å finne ut om en virksomhet har godkjenning, har vi laget en oversikt over godkjente virksomheter, sier Vollheim. 

Forbrukere kan selv se og følge med på oversikten til Arbeidstilsynet over hvilke virksomheter som er godkjent i sitt område. Siden 12. juli 2022 har over 600 bedrifter over hele landet fått godkjenning fra Arbeidstilsynet. Alle virksomheter som er godkjent, får et godkjenningsbevis. Dette skal være godt synlig for publikum både i virksomhetens lokaler og på de nettsider og digitale plattformer der tjenestene tilbys. Som forbruker kan du derfor også se etter dette.

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab