Arbetsmiljöinspektör riktar kritik mot sin egen myndighet

Chefer på Arbetsmiljöverket lät sig påverkas så att personal på äldreboenden i Sverige inte fick munskydd under vårens coronapandemi. Det anser inspektören Jenny Bengtsson som riktar skarp kritik mot sin arbetsgivare.

– I mitt uppdrag som tjänsteman är det också viktigt att slå vakt om det som är rätt. Det vi har reagerat mot är ju allvarliga saker, alltså rättsvidriga saker, i hanteringen av det här ärendet, säger Jenny Bengtsson, inspektör på Arbetsmiljöverket till SVT:s Uppdrag granskning.

Det var i början av april som hon fattade beslut om att munskydd var ett krav för personalen på äldreboendet Serafen i Stockholm. Det ledde till ett skyddsstopp som Kommunals skyddsombud lagt på samma äldreboende, vilket Arbetsmiljöverket en vecka senare ändrade. Dagen efter beslutet från Jenny Bengtsson fattade kallade arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, till en konferens med Arbetsmiljöverket, IVO, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Myndigheterna kom efter det med ett gemensamt uttalande om att munskydd inte var ett generellt krav utan istället uppgav man att arbetsgivaren skulle göra en riskbedömning om det räckte med visir.

Arbetsmiljöverkets regionchef bekräftar för SVT att Stockholms stad i samtal föreslog att man skulle dra tillbaka sin överklagan om beslutet om kravet på munskydd ändrades. Men att mötet skulle ha varit hemligt tillbakavisar hon.

– Vi har i uppdrag att samverka med andra myndigheter och prata ihop oss så att vi ger ett enhetligt budskap, säger Anna Billgren enligt Arbetsskydd.

Senare kom Folkhälsomyndigheten med en rekommendation att munskydd skulle användas under visir vid arbete redan vid misstänkt Covid-19. Förvaltningsrätten upphävde Arbetsmiljöverkets beslut eftersom det inte var tillräckligt tydligt formulerat och Kammarrätten valde att inte bevilja prövningstillstånd på Arbetsmiljöverkets överklagan av det beslutet. Innehåller Högsta förvaltningsdomstolen bevilja prövningstillstånd på Arbetsmiljöverkets nästa överklagande.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab