Många sommarjobbar inom handeln, en bransch som också ligger högt i statistiken över anmälda arbetsolyckor bland unga sommarjobbare.

Arbetsmiljöverket: Unga skadas på sommarjobbet

De senaste fem åren har unga sommarjobbare anmält över 1 100 arbetsolyckor som lett till sjukskrivning. Det visar ny statistik från Arbetsmiljöverket. Flest olyckor sker inom handel, magasinering, omsorg och tillverkning.

– Det är viktigt att arbetsgivarna ger en bra introduktion till alla som är nya på jobbet, vi vet att det minskar risken för olyckor. Det här blir särskilt viktigt i sommar när många ungdomar kommer ut på sina första jobb. Ingen ska behöva bli skadad av sitt arbete, säger Erna Zelmin, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Varje år anmäls cirka 200 arbetsolyckor bland unga sommarjobbare. Förra sommaren var det 251 anmälda arbetsolyckor, där 135 unga män och 116 unga kvinnor skadades så allvarligt att de blev sjukskrivna. Det visar Arbetsmiljöverkets statistik över anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland 14-19-åringar under juni, juli och augusti.

Många ungdomar sommarjobbar inom handel och restaurang, på lager eller inom omsorgen. Det är också här som de flesta råkar ut för olyckor – hemvårdsbiträden, butikssäljare, lagerassistenter, café- och köksbiträden samt truckförare ligger högt i statistiken över anmälda arbetsolyckor bland sommarjobbare. Unga kvinnor anmäler flest arbetsolyckor inom vård och omsorg. Bland unga män är det tillverkning, transport och magasinering som sticker ut.

Tunga lyft och olyckor med truckar
De faktorer som orsakar arbetsolyckor på sommarjobb är, enligt anmälningarna, framför allt truckar och människor.Typiska exempel är tunga lyft inom omsorgen, som leder till belastningsskador eller förlorad kontroll av transportmedel, utrustning och verktyg, till exempel knivar.

–  Arbetsgivaren behöver ta hänsyn till att sommarjobbare är oerfarna och kan vara ovana vid den utrustning som används, inte vet hur man lyfter på ett säkert sätt och kanske inte vågar fråga om de är osäkra. För de flesta unga innebär sommarjobbet en god erfarenhet, men för dem som råkar illa ut kan det bli en jobbig upplevelse som stannar kvar länge, säger Erna Zelmin.

De vanligaste orsakerna till arbetsolyckor med sjukfrånvaro på sommarjobb
(Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland 14-19-åringar i juni, juli, augusti 2017-2021)

Förlorad kontroll över transportmedel/utrustning för förflyttning av material – 209

Belastningsolycka av lyft, feltramp etc–182

Fall av person (till samma nivå eller från höjd) – 133

Förlorad kontroll av handverktyg – 130

Slagit emot föremål – 83

Våld eller hot – 42

Mest olycksdrabbade branscher, sommarjobb
Kvinnor 14-19 år (Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro i juni, juli och augusti 2017-2021)

Vård, omsorg och sociala tjänster – 121

Handel – 98

Transport och magasinering – 59

Hotell och restaurang – 48

Män 14-19 år (Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro i juni, juli och augusti 2017-2021)
Tillverkning – 110

Transport och magasinering – 87

Handel – 85

Uthyrning fastighetsservice, andra stödtjänster- 76

Tips till sommarjobbare för att jobba säkert
Lyssna noga till instruktioner och följ dem – du ska få veta vilka risker som finns och hur du kan jobba säkert.

Våga fråga, ingen fråga är för dum.

Om en arbetsuppgift känns för tung eller för svår – säg till arbetsgivaren. Arbetsmiljölagen säger att arbetstagarna ska vara aktiva och påtala brister och risker – och arbetsgivaren har skyldighet att se till att alla, även vikarier, är trygga med sin arbetsuppgift.

Händer något tillbud eller något avvikande – som att man slinter med kniven, håller på att välta med motorgräsklipparen eller upplever en människa som hotfull – påtala det.

Om olyckan, trots alla säkerhetsåtgärder, är framme – kontakta arbetsgivaren

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab