Foto Mia Åkermark, Arbetsmiljöverket.

Bristfällig eller ingen utbildning alls i fallskydd

P4 Jämtland rapporterar att Arbetsmiljöverket hittade brister hos ett företag i länet som säljer solcellsanläggningar. Vid inspektionen som gjordes på företagets kontor konstaterade myndigheten att det fanns brister när det gäller kontroll och dokumentation av personlig fallskyddsutrustning.

Fallskyddsutrustningen ska användas av de anställda i samband med arbetet på hög höjd. Men anställda hade även bristfällig eller ingen utbildning alls i hur denna fallskyddsutrustning som användas.

Nu har företaget till senast slutet av augusti på sig att redovisa hur bristerna kommer att åtgärdas.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab