Byggindustrin står för över hälften av årets dödsolyckor på arbetsplatser visar ny statistik. Foto Johannes Jansson/Wikimedia Commons

Byggindustrin bakom hälften av dödsolyckorna i år

Statistik från årets första halvår från Arbetsmiljöverket visar att dödsolyckorna totalt sjönk i antal, men att byggindustrin står för över hälften.

– Hade det handlat om någon annan yrkeskategori tror jag att man hade tillsatt en kriskommission för länge sedan, säger Johan Lindholm, förbundsordförande för fackförbundet Byggnads i en artikel i Dagens Nyheter.

 

En förklaring till statistiken skulle möjligen kunna vara att byggindustrin rullat på när andra branscher stått still under coronapandemin, men det vore att förenkla verkligheten.

– Det finns andra branscher som också rullat på utan att ha sådana dödstal. Till exempel den gröna näringen, som också räknas som en högriskbransch, säger Berndt Jonsson, nationell samordnare av arbetsmiljöfrågor vid Byggföretagen.

Statistik över de senaste tio åren visar att mellan 5-14 personer årligen förolyckas vid någon av landets byggarbetsplatser. Flera initiativ har tagits från olika aktörer för att sätta stopp för olyckorna, Byggnadsföretagen har som exempel tagit fram en säkerhetsintroduktion som nästa år blir obligatorisk. Man ligger även bakom skapandet av Säkerhetsparken där arbetslag kan träna på att minska risker.

– Allt arbete som görs för att säkerställa att människor kan komma hem från jobbet är bra. Det här måste vi gemensamt hjälpas åt med. Men som siffrorna ser ut nu har det inte hänt tillräckligt, säger Johan Lindholm.

En av de vanligaste orsakerna till dödsolyckor på byggarbetsplatser är att personer faller från bland annat byggnadsställningar. Bakom dödstalen står också förlorad kontroll över fordon, maskiner, verktyg, föremål eller djur. Ofta följs inte säkerhetsrutinerna eller att förutsättningar har förändrats utan att ny riskbedömning har gjorts. Enligt Berndt Jonsson ligger ett stort ansvar på beställarna, eftersom de formar arbetsplatsen från tidigt skede. Fackförbundet Byggnads vill se lagändringar. Bland annat anser man att huvudentreprenören ska få ett utökat ansvar för underentreprenörernas villkor, så att även arbetsmiljö inkluderas.

– Som det är i dag kastar man det här emellan sig och ingen tar fullt ansvar. Men huvudentreprenören ska inte kunna skylla på ett, två, tre, fyra eller fem i leden av underentreprenörer. Det är en fruktansvärd brist. Det behövs mer ordning och reda i hela sektorn, säger Johan Lindholm.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab