KAN HINDRE SMITTESPREDNING: For at et munnbind skal beskytte mot smitte, må det tas på og brukes på riktig måte.

COVID 19-MUTASJONER: Tyskland og Østerrike vraker tøymunnbind

– Det er flere grunner til at vi aldri anbefaler bruk av tøymunnbind i Norge heller, sier HMS-ekspert Bård Kulseth i Skydda Norge.

Etter funn av nye mutasjoner av koronaviruset har flere land – blant annet Tyskland og Østerrike – nå innført påbud om å bruke ansiktsmasker klassifisert som åndedrettsvern med filterklasse FFP2 på offentlig transport, i butikker og på sykehus. 

Det betyr at tøymunnbind ikke er godkjent og samtidig advares det også om at munnbind av tøy ikke har god nok effekt mot smittespredning.

– Ikke godt nok
HMS-ekspert Bård Kulseth i Skydda Norge advarer også mot bruk av tøymunnbind her til lands. 
– Vi har tidligere gitt beskjed om at tøymunnbind ikke fungerer godt nok, og det gjelder fortsatt. Tøymunnbind sammenlikner jeg litt med å tisse i buksa på kalde dager. Samtidig tror jeg heller ikke folk er flinke nok til å rengjøre eller vaske tøymunnbindet de bruker, så i verste fall er dette en bakteriebombe, sier HMS-eksperten.

Ifølge Helsenorge.no tyder forskningen som er gjort så langt, på at det er dårligere effekt av tøymunnbind enn medisinske munnbind, og at det er stor variasjon i tøymunnbindenes effekt ut ifra type materiale og passform. Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at de anbefaler ikke bruk av tøymunnbind i helsetjenesten.

Ikke lignende påbud i Norge
Bruk av munnbind anbefales som en del av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning i situasjoner med høyt smittepress, men avstand er fortsatt den viktigste faktoren for å forebygge smitte, opplyser Folkehelseinstituttet.

– I Norge er det foreløpig ikke besluttet å fraråde eller forby bruk av tøymunnbind der man skal bruke munnbind slik Tyskland og Østerrike nå gjør, skriver seksjonsleder Hanne-Merete Eriksen-Volle på Folkehelseinstituttet i en e-post til Skydda Norge.

– Det er sannsynlig at noen av de nye virusvariantene er mer smittsomme, men det foreligger per i dag ikke dokumentasjon på at de smitter på en annen måte. Dette betyr det fortsatt er dråpesmitteregime som anbefales, og dermed de samme rådene som gjelder, også for nye varianter, utdyper hun.

Eriksen-Valle forklarer at det finnes få gode undersøkelser av hvordan bruken av munnbind ute i samfunnet fungerer, og spesielt ikke mot koronaviruset. 

– Dette er noe man vet altfor lite om. Men en kunnskapsoppsummering som ble gjengitt i det medisinske tidsskriftet Lancet sist sommer gir kanskje en pekepinn. Den beregnet en redusert risiko på 44 prosent ved bruk av munnbind i samfunnet. Ved å holde en avstand på minst én meter reduserte man risikoen med over 80 prosent.

Sjekk godkjenning!
Uansett er det viktig at munnbind brukes riktig og er godkjent påpeker både Eriksen-Volle i FHI og Kulseth i Skydda. 

Seksjonslederen i FHI utdyper at medisinske munnbind er regnet som medisinsk utstyr og skal oppfylle en rekke krav.

– De fleste engangsmunnbind vi får kjøpt på butikken er medisinske munnbind og er godkjente, i alle fall de som selges på apoteket. Mange av tøybindene oppfyller krav fra den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, men de har som regel dårligere filtrering enn de medisinske. På den annen side er de ofte bedre tilpasset ansiktet slik at man får mindre sidelekkasje, sier hun.

Bård Kulseth anbefaler å være obs på bruksanvisninger og godkjenninger på maskene man kjøper, spesielt de som kjøpes på nett. Han understreker også at munnbind er ment kun til engangsbruk og at munnbind ALDRI kan erstatte åndedrettsvern, der det er nødvendig.

– Det er viktig å forstå forskjellen mellom munnbind og åndedrettsvern. Et enkelt munnbind i seg selv stopper ikke virus. Et munnbind er laget for å beskytte omgivelsene mot ting som brukeren selv puster ut – ikke bakterier og virus som pustes inn, sier HMS-eksperten.

– Vi i Skydda mener at skal man beskytte seg selv mot virus, så bør man gå med FFP3 åndedrettsvern, som er elektrostatisk ladet og med dokumentert effekt mot bakterier og virus.

Forskjeller mellom medisinske munnbind og åndedrettsvern:
Munnbind for helsevesenet kalles ”medisinsk munnbind” og deles inn i tre kvaliteter med økende beskyttelsesgrad (filtrering). Munnbind brukes til å beskytte miljøet mot infeksjon og er hovedsakelig ment for bruk i medisinske miljøer. Munnbind beskytter brukeren i liten grad mot bakterier og virus smitte fra omgivelsene.

Åndedrettsvern er for eksempel støvmasker eller masker som beskytter mot damp fra kjemikalier/støv etc. Denne typer masker tetter langt mer rundt ansiktet og visse type åndedrettsvern beskytter mot bakterier og virus. Åndedrettsvern skal være CE-merket og inndeles i Type FFP1, FFP2 og FFP3 mens medisinske munnbind er av Type I, II og IIR. Typebetegnelsen gjengir hvor mye utstyret filtrerer, noe som både gjelder for åndedrettsvern og medisinske munnbind.

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab