Varje olycka är en för mycket, men det går att förebygga olyckorna genom bättre risk­bedömning och olika skyddsanordningar, säger Agneta Axelsson Arbetsmiljöverket.

”Ett rätt utformat fallskydd – kan rädda liv”

Att välja en personlig fallskyddsutrustning är en komplicerad sistahandslösning. Varje fallolycka går att förebygga genom bättre riskbedömning och olika skyddsanordningar. Det säger Agneta Axelsson, handläggare bygg- och anläggning på Arbetsmiljöverkets avdelning för regler och internationella frågor. I genomsnitt har tio dödsolyckor inträffat varje år det senaste decenniet inom bygg- och anläggningsbranschen.

Risken för att skadas vid arbete på höjd, som på byggnadsställningar, är cirka fem gånger högre än generellt i arbetslivet enligt Arbetsmiljöverket. Fallolyckor utgör cirka 22 procent av dödsolyckorna, plus olyckor utan dödlig utgång, men som i många fall leder till kortare eller längre sjukskrivningar. För bygg- och anläggningsbranschen leder cirka 4.000 olyckor årligen till skador och sjukfrånvaro, som följd av frakturer.

– Varje olycka är en för mycket men det går att förebygga olyckorna genom bättre risk­bedömning och olika skyddsanordningar.  Olyckan kan bero på att det saknas skyddsräck­en, att en ställning inte är komplett, att dess  arbetsplan inte är helt täckt med plank eller att avståndet mellan ställningen och fasaden är för stort. Även en felaktig användning av arbets­plattformar har lett till fallolyckor säger Agneta Axelsson till Stockholms byggnyheter.se.

Hon pekar på att gemensamma skyddsanordningar som fasta skyddsräcken eller att göra det möjligt att jobba innanför ställningens räcken, byggda för att vara ett fallskydd, är att föredra framför personlig fallskyddsutrustning. Saknas dessa gemensamma skyddsanordning är det upp till arbetsgivaren att välja ett väl genomtänkt personlig fallskydd och att det finns säkra förankringspunkter på taket.

Arbetsmiljöverket kan stoppa verksamheter där man bedömer att det finns uppenbara risker för allvarliga olyckor. När en sådan har skett utreder myndigheten både den direkta och bakomliggande orsaken.

– Arbetsmiljöverket kan även utkräva en  sanktionsavgift för företag som bryter mot  reglerna för fallskydd eller använder det  personliga fallskyddet på fel sätt vid bygg­ och anläggningsarbete, säger Agneta Axelsson. 

– Fallskyddet kan antingen vara ett system som hindrar någon från att falla över kanten, eller ett system som fångar upp den som fallit. Det är viktigt att tydliggöra om ställningen också ska fungera som ett fallskydd. Det är som nämnts alltid att föredra, i stället för ett personligt fallskydd, säger Agneta Axelsson. 

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet