Arbetsmiljöverket inspekterade sammanlagt 16 byggföretag. Inspektionerna resulterade i flera omedelbara förbud mot fortsatt arbete där det fanns risk att falla från höga höjder.

Flera omedelbara stopp efter bygginspektioner i Härjedalen

Vid en myndighetsgemensam insats på byggarbetsplatser i Härjedalen den 22-24 februari upptäcktes flera arbetsmiljöbrister. En del risker var så pass allvarliga att arbetet stoppades på plats.

Inspektionsinsatsen gjordes vid byggarbetsplatser i Funäsdalen, Vemdalen, Storhogna och Klövsjö, där flera olika byggföretag kontrollerades. Den här gången var Arbetsmiljöverket och Skatteverket på plats för att inspektera främst arbetsmiljörisker och att arbetstagare är inskrivna i personalliggare.

Arbetsmiljöverket inspekterade sammanlagt 16 byggföretag. Inspektionerna resulterade i flera omedelbara förbud mot fortsatt arbete där det fanns risk att falla från höga höjder. Det fanns även brister i arbetsmiljöplaner som ska beskrivna riskerna på byggarbetsplatsen. Det fanns också brister i säkerheten kring maskiner, farliga kemikalier och städning. Arbetsmiljöverket kommer nu att ställa krav på att bristerna ska rättas till. Det kan även bli aktuellt med sanktionsavgifter.

Återbesök visade nya brister
– Vi hittade flera brister i arbetsmiljön när vi var här i höstas och ser att det fortfarande finns ett behov av vår närvaro i området. De företag som vi nu följde upp hade tyvärr återigen brister i sin arbetsmiljö. Dessutom kan vi konstatera att det även denna gång är flera utländska arbetsgivare som inte anmäler sina arbetstagare till Arbetsmiljöverket som utstationerade, säger Maria Björklund, sektionschef på Arbetsmiljöverket.

Skatteverket kontrollerade personalliggare hos totalt 22 företag. På några byggarbetsplatser arbetade personer utan att vara inskrivna för arbetspasset, vilket är grund för avgift. Men på andra byggarbetsplatser var alla byggarbetare inskrivna i personalliggaren som de skulle. Några av byggarbetsplatserna, som besöktes för att följa tidigare kontroller, visade sig nu sköta sina personalliggare på ett bättre sätt.

Om myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet
Åtta myndigheter jobbar tillsammans för att motverka arbetslivskriminalitet. Det handlar om att stoppa fusk och regelbrott i arbetslivet. De åtta myndigheter som samverkar är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Myndigheterna gör löpande oanmälda kontroller tillsammans på arbetsplatser där det finns risk att arbetslivskriminalitet förekommer och därefter uppföljande utredningar. Varje myndighet kontrollerar utifrån sitt uppdrag och sin lagstiftning, på uppdrag av regeringen. De senaste åren har myndigheterna gjort över 6 000 gemensamma kontroller.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet