Regeringen föreslår att perioden för att kunna söka ersättning förlängs med fem månader, och avsätter 25 miljoner kronor för satsningen.

Förlängd ersättningsperiod för skyddsutrustning för personliga assistenter

Coronapandemin har medfört ökade kostnader för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter. Nu föreslår regeringen att perioden för att kunna söka ersättning förlängs med fem månader, och avsätter 25 miljoner kronor för satsningen.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Detta innebär att assistansutförare kan ersättas för kostnader som uppkommit under perioden december 2020 till april 2021.

Ansökan om ersättning kan göras av privata utförare som bedriver verksamhet med personlig assistans samt personer som är beviljade assistansersättning och som anställer sina egna assistenter.

Ansökan om ersättning görs till Försäkringskassan. Information om ansökningsförfarandet lämnas av Försäkringskassan.

(Pressmeddelande från Socialdepartementet)

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab