Johan Torstensson Aas, Arbetsmiljöansvarig, Byggnads. Foto Byggnads.

Fusk och regelbrott bakom asbestskador

Trots att nyanvändning av asbest är förbjudet så förekommer det fortfarande fusk och regelbrott, i synnerhet finns det problem i utbildningen. Det skriver tidningen Arbetarskydd som pratat med professor Bengt Järvholm. I mitten av 1970-talet ökade medvetenheten om asbest som hälsovådlig och byggbranschen och skeppsvarven avvecklade användningen.

– Det var de två storanvändarna. Det påverkade importen av råasbest, säger Bengt Järvholm till Arbetarskydd.

1975 beslutade dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen om det första gränsvärdet, som fick till följd att import och användning minskade ytterligare. Därefter skärptes gränsvärdet ytterligare och 1982 kom ett förbud mot nyanvändning. Om man vill borra, såga, högtryckstvätta eller blästra asbesthaltigt material krävs tillstånd av Arbetsmiljöverket. Undantaget är borrning, om det rör sig om ”max tre tillfällen per arbetsgivare och kalenderår om den totala arbetsmängden för arbetet är mindre än en persontimme per tillfälle, om utsugsanordning används och om anordningen är placerad i direkt anslutning till håltagningen”.

Det är också tillåtet att riva asbest efter skriftligt tidsbegränsat tillstånd från Arbetsmiljöverket. Tillståndet är kringgärdet av flera bestämmelser, som att asbestsanerarna ska bära personlig skyddsutrustning. 

I början av året rapporterade Arbetsmiljöverket om sitt arbete med asbest till regeringen efter att under de tre senaste åren beviljat drygt 300 tillstånd per år. 19 tillstånd återkallades under åren 2020 – 2022 efter konstaterade regelöverträdelser. Varje år har myndigheten att behandla cirka 27.000 anmälningar gällande arbete som påbörjas där det finns asbesthaltigt material. 

Arbetsmiljöverket gör också stickprover utifrån anmälningarna. Om inspektören stöter på mindre allvarliga regelöverträdelser ställs krav på arbetsgivaren. Skulle sanering pågå utan tillstånd eller utbildningsintyg kan myndigheten besluta om avgiftsföreläggande med sanktionsavgift samt lägga förbud. Sanktiongsavgifterna är olika stora, men 400.000 kr är högsta avgiften inom byggbranschen. Byggnads, Byggföretagen oh andra aktörer tillsammans med Prevent har skapat ett utbildningsmaterial.

– Vi behöver få ordning på asbestutbildningarna. Idag finns inga som helst krav eller certifiering, vem som helst egentligen kan starta en asbestutbildning vilket är märkligt, säger Johan Torstensson Aas, ombudsman på Byggnads till Arbetarskydd.

Föreskrifterna innehåller krav på vad en utbildning ska innehålla, men någon kvalitetsgranskning förekommer inte. Byggföretagens arbetsmiljösamordnare Berndt Jonsson bekräftar att utbildningsfrågan är ett problem.

– Eller rättare sagt kompetensen. Ytterst borde man göra ett kompetenstest. Det borde vara lite som när man tar körkort. Du kan ha lärt dig lite hur som helst, men vi testar att du kan. Det kan bli så att parterna tar över ansvaret för säkerställandet att asbestsanerarna har rätt kompetens.

– Man bör få göra ett prov efteråt som inte tillhandahålls av utbildningsgivaren. Antingen kan branschen skapa ett branschkrav eller så kan det finnas i Arbetsmiljöverkets föreskrifter eller helst både och. Det kommer att leda till att de oseriösa utbildningsgivarna lägger ned, säger Johan Torstensson Aas.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab