Hanna Gregeby, biträdande förvaltningschef, Björn Wiklund, projektchef, och Henrik Örneblad, vd på Huddinge Samhällsfastigheter vid om- och tillbyggnadsprojektet Stensängsskolan.

Huddinge Samhällsfastigheter tar kampen för olycksfri bygg- och fastighetsbransch

Huddinge Samhällsfastigheter går med i Håll Nollan, en förening med över 80 medlemsföretag, som tillsammans kämpar för att alla medarbetare inom bygg- och fastighetsbranschen ska komma hem oskadda varje dag.

– Vi vill vara en helt olycksfri arbetsplats och jag hoppas att vårt engagemang i Håll Nollan ska bidra till att stimulera vårt arbete mot det målet. Jag ser även fram emot att genom Håll Nollan få vara med och i rollen som fastighetsbolag lyfta de här viktiga frågorna i hela branschen, säger Henrik Örneblad, vd på Huddinge Samhällsfastigheter.

Ansvarig både som byggherre och förvaltare
För ett företag som Huddinge Samhällsfastigheter handlar arbetsmiljöarbetet lika mycket om bygg som förvaltning. Att både kunna bygga fastigheter och förvalta dem under hela deras livslängd, utan att det sker några olyckor.

– Egentligen är det superenkelt. Alla ska komma hem friska och oskadda från jobbet. För oss som arbetar med samhällsfastigheter känns det extra viktigt att hålla högsta nivå i de här frågorna. Det handlar om att ta ansvar, både för våra egna medarbetare och i vår roll som beställare. Vi behöver säkerställa arbetsmiljöarbetet i hela processen – både i byggprojektet och under fastighetens livslängd, säger Hanna Gregeby, biträdande förvaltningschef på Huddinge Samhällsfastigheter, och fortsätter:

– Vid sidan av rena olyckor, som vi följer upp idag, hoppas jag att vi även ska börja arbeta ännu bredare med riskminimering i vår bygg- och fastighetsmiljö. Att titta närmare och lära sig även av situationer som är mer ”oj” än ”aj” för att kunna eliminera även dem i framtiden.

Prioriterat arbetsmiljöarbete
Idag driver Huddinge Samhällsfastigheter ett prioriterat arbetsmiljöarbete, både i sin roll som byggherre och förvaltare. Även inom förvaltning driver Huddinge Samhällsfastigheter en hel del byggprojekt. Det kan handla om kundanpassningar som om- eller tillbyggnader, samt renoveringar av äldre fastigheter och anläggningar.

– Vår roll som byggherre är både att skapa förutsättningar så att entreprenörerna har råd att arbeta på ett säkert sätt, men också att ställa krav på arbetsmiljökompetens och följa upp att arbetsmiljöarbetet sker i våra projekt. Jag ser fram emot att vi med hjälp av Håll Nollan ska kunna bli ännu vassare i detta viktiga område, säger Björn Wiklund, projektchef, Huddinge Samhällsfastigheter.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab