Ingvill Kvernmo går inn i stillingen som direktør i Arbeidstilsynet. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Ingvill Kvernmo utnevnt som ny direktør i Arbeidstilsynet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har utnevnt Ingvill Kvernmo som ny direktør for Arbeidstilsynet.

Kvernmo er samfunnsøkonom og kommer fra stillingen som direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge. Hun har blant annet vært direktør for Entreprenørforeningen for bygg og anlegg i Trøndelag, rådmann i Orkdal kommune, og hun har ledet en kommunesammenslåing og vært kommunedirektør i Orkland kommune. Hun er også styreleder i Forbrukerrådet, Helseplattformen og Trondheim Havn.

– Ingvill Kvernmo har solid erfaring fra sentrale bransjer, både i privat og offentlig sektor, som vil komme til nytte i Arbeidstilsynets viktige arbeid, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna i en pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Ingvill Kvernmo tar over etter Ronny Jørgenvåg, som har fungert som direktør etter at Trude Vollheim trakk seg som direktør i januar.

– Arbeidslivet er i endring, og jeg vil jobbe for at Arbeidstilsynet fortsatt skal være en synlig og tydelig aktør for et seriøst og godt arbeidsliv, sier Kvernmo.

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab