”Vi har tillräckligt med indikationer från Australien om att detta är livsfarligt och då kan man inte vänta med att utreda riskerna för svenska byggnadsarbetare tills ännu fler dör”, säger Johan Torstensson Aas, arbetsmiljöombudsman på Byggnads, men Arbetsmiljöverket kommer inte att utreda frågan. Foto Wikimedia Commons och Byggnads.

Kommer kvartskomposit i bänkskivor förbjudas?

I Australien har kvartskomposit i bänkskivor totalförbjudits och nu höjs röster för att så ska ske även i Sverige. Anledningen är att arbetare snabbt blivit svårt lungsjuka när man arbetat med materialet. Men Arbetsmiljöverket tillsätter ingen utredning utan riktar insatser och inspektioner där skaderiskerna är som störst och för dagen ser man ingen stor skadebild.

Johan Torstensson Aas, arbetsmiljöombudsman på Byggnads, är kritisk till att ingen särskild utredning görs av verket.

– Vi har tillräckligt med indikationer från Australien om att detta är livsfarligt och då kan man inte vänta med att utreda riskerna för svenska byggnadsarbetare tills ännu fler dör. Kvarts i den form som redan finns i natursten och som vi jobbar med orsakar över hundra dödsfall per år. Vi behöver inte ha ännu farligare material.

Tidningen Byggnadsarbetaren tar upp ämnet i en artikel där man pratat med arbetare som haft med materialet att göra. Kvartskomposit finns i bänkskivor till kök och badrum och i stänkskydd till kök. Materialet hanteras framför allt av stenhuggerier och på verkstäder där materialet bearbetas och poleras. Skivorna har blivit allt mer populära i Sverige och därmed ökar risken för olycksfall.

I Australien blev materialet totalförbjudet sedan unga stenarbetare i snabb takt insjuknat i en mycket aggressiv form av lungsjukdomen silikos. Som en följd har arbetare blivit dödligt sjuka, några har tvingats byta lungor. 

Kvartshalt långt högre än natursten

Byggnadsarbetaren har pratat med stenarbetaren Thomas Tjäderbäck som kom i kontakt med kvartskomposit för första gången för tio år sedan. Han reagerade direkt över doften som uppstod när han skar i och bearbetade skivorna. 

– Som stenhuggare och stenarbetare vet vi ju att kvarts i natursten är farligt. Men det här materialet är ju konstgjort och skivorna jag jobbade med hade en kvartshalt som var långt högre än i natursten. Halten låg på 95 procent, säger han. I granit som jag jobbar med varierar ofta innehållet mellan fem och 15 procent.

Normalt använde han vattenbegjutning för att få ner dammhalterna men när han arbetade med detta material ökades skyddet på med halvmasker i silikon med P3-filter. Nu har han bytt jobb sedan fyra år och kvatskompositen var en starkt bidragande orsak.

Vill ha kartläggning omgående

Varför har arbetare blivit så snabbt sjuka?

– Det beror på materialets egenskaper. Halten av kvarts kan vara mycket högre än i vanlig sten. Dessutom visar forskning att partiklarna är mindre, vissa är i nanostorlek och därmed farligare än hos natursten. Till det kommer olika kemikalier, säger Maria Albin är professor och överläkare vid Arbets- och miljömedicin i Stockholm i artikeln.

Hon var med när farorna med asbest avslöjades och nu vill hon att kvartskompositen och användningen i Sverige kartläggs omgående, att företagen tar stöd av företagshälsovården för att minimera exponeringen och att de som jobbar med materialet använder maximalt skydd tills man vet att rätt skydd är på plats.

Kvarts påverkar lungorna via dammet, som i värsta fall kan vara dödligt. Dammet är förrädiskt eftersom det är de minsta, osynliga, partiklarna som gör mest skada.

– Kvarts i den form som redan finns i natursten och som vi jobbar med orsakar över hundra dödsfall per år. Vi behöver inte ha ännu farligare material, säger Kai Marklin, ordförande för Sveriges Stenindustriförbund, som har besökt många medlemsföretag. 

Använder P3-filtermask

Ute i landet funderar nu företag och anställda över skyddet efter larmet från Australien. 

– Vi sa att vi använder andningsmask som en extra åtgärd fast vi arbetar vått. Vi gör det tills riskerna är mer utredda, säger verkstadschefen Victor Månsson på Granit & Marmor i Norrköping, som själv jobbat med kvartskomposit i cirka tio år.

På företaget använder man nu P3-filtermasker.

–  Vi pratade om vi skulle ha silikonmasker, men killarna tyckte att dessa var lättare att jobba i.

Fotnot: Byggnads vill att användningen kartläggs snabbt av Arbetsmiljöverket. Branschorganisationen Sveriges Stenindustriförbund inväntar också myndighetens analys. Men enligt Pernilla Pehrson Niia, regionchef på Arbetsmiljöverket, startas ingen särskild utredning om kvartskomposit.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab