Sedan 2005 är asbest förbjudet inom EU, men finns fortfarande kvar i gamla byggnader och kan därmed frigöras vid renoveringar. Bild: EU-kommissionen

Kritik mot nya EU-regler kring gränsvärde för asbest

EU-kommissionen lade på onsdagen fram ett förslag till ändring av direktivet om asbest i arbetet för att förbättra skyddet för arbetstagare. Men förslaget får kritik eftersom det inte anses gå tillräckligt långt.

– Många arbetstagare skulle fortfarande exponeras för asbest och riskerar att utveckla cancer, kommenterar Claes-Mikael Ståhl på Europafacket den föreslagna gränsen enligt nyhetssajten Europaportalen.

Sedan 2005 är all asbest förbjuden i EU, men ämnet finns fortfarande kvar i äldre byggnader och det är där som arbetstagare löper risk att exponeras för det cancerframkallande ämnet. För att förbättra arbetstagarnas skydd lade EU-kommissionen på onsdagen fram ett förslag till ändring av direktivet om asbest i arbetet. Där föreslås en sänkning av gränsvärdet för exponering för asbest i arbetet till en nivå som ligger tio gånger lägre än det nu gällande gränsväret. 

– Den ändring av direktivet som vi föreslår i dag kommer att leda till en betydande minskning av arbetstagarnas exponering för asbest och samtidigt ge utbildning och vägledning för arbetsgivarna, sade Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter, i ett uttalande på onsdagen. 

Får kritik
Men förslaget får kritik för att inte gå tillräckligt långt. 

– Tyvärr har kommissionen ställt sig på företagslobbyisters sida istället för på vetenskapens genom att föreslå en gräns som fortfarande skulle göra att många arbetstagare exponeras för asbest och riskerar att utveckla cancer. Människors liv ska alltid komma före vinst, säger Claes-Mikael Ståhl, biträdande generalsekreterare på Europafacket, i ett uttalande på onsdagen. 

Behöver vara 100 gånger lägre
Även EU-parlamentarikern Ilan De Basso (s), medlem av parlamentets arbetsmarknadsutskott, är kritisk. 

– Kommissionen vill sänka gränsvärdena för asbest och göra dem tio gånger lägre än de nuvarande, men vi menar att gränsvärdena behöver vara 100 gånger lägre för att garantera ett bättre skydd mot arbetsrelaterad cancer, säger han till Europaportalen i en skriftlig kommentar. 

När EU-parlamentet i oktober 2021 röstade i ärendet så blev det en stor majoritet för att sänka dagens gränsvärde med 100 gånger.

– Det finns ingen säker nivå av asbestexponering och därför bör ingen arbetstagare hantera asbest utan skyddsutrustning och utbildning. Arbetarskyddet måste stärkas och vi måste få bukt med slarv och fusk, säger Ilan De Basso.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab