De tre fackförbunden, som tillsammans representerar 3,6 miljoner arbetstagare i Sverige, ser med oro på hur regeringens olika initiativ långsiktigt kan påverka den svenska modellen för arbetsmiljöarbete negativt.

LO, TCO och Saco: Regeringens initiativ riskerar arbetsmiljön

Vi kan ge mängder av förklaringar till varför skyddsombud lämnar sina uppdrag och varför det är svårt att rekrytera nya. Uppdraget som skyddsombud är tufft och kräver ofta att man vågar lyfta svåra och obekväma frågor, skriver Göran Arrius, Saco, Susanna Gideonsson, LO och Therese Svanström, TCO i en debattartikel på Altinget. De tre fackförbunden, som tillsammans representerar 3,6 miljoner arbetstagare i Sverige, ser med oro på hur regeringens olika initiativ långsiktigt kan påverka den svenska modellen för arbetsmiljöarbete negativt.

Fackförbunden skriver: ”På onsdagen firade vi Skyddsombudens dag. En dag för att uppmärksamma det enorma arbete som alla skyddsombud/arbetsmiljöombud gör för en bättre arbetsmiljö på Sveriges arbetsplatser. Utan dessa drygt 90 000 fackligt utsedda skyddsombud skulle mycket av det arbetsmiljöarbete som bedrivs idag inte komma till stånd eller bli betydligt sämre. Samtidigt ser vi; LO, TCO och Saco som tillsammans representerar 3,6 miljoner arbetstagare i Sverige, med oro på hur regeringens olika initiativ långsiktigt kan påverka den svenska modellen för arbetsmiljöarbete negativt. Förutom att välbehövliga anslagsökningar till Arbetsmiljöverket saknas har vice arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg gett samma verk uppdraget att utreda hur fler kan bli skyddsombud, oavsett ett fackligt medlemskap eller inte. Precis som regeringen vill vi att fler ska engagera sig som skyddsombud och det är något vi arbetar med löpande.”

Ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren även om en förutsättning är en fungerande partssamverkan. ”Eftersom det fackliga uppdraget är en del av den svenska modellen, riskerar ett ingrepp i de fackligt anslutna skyddsombuden att rasera fundamenten för ett fungerande partsgemensamt utvecklingsarbete.

Skyddsombuden är allt från arkitekter till snickare, från barnskötare till läkare, från handläggare till svetsare. Anställda i alla sektorer och yrken, med en sak gemensamt. De är experter på den egna arbetsmiljön, för de arbetar i den. Det finns inga oberoende experter som vet mer om hur den psykosociala arbetsmiljön är på en viss arbetsplats, eller om nödvändig skyddsutrustning saknas på en annan. Skyddsombuden är valda av sina arbetskamrater och har ett ansvar för samtliga anställda, medlemmar i facket eller inte. De avstyr allvarliga olyckor, deltar vid riskbedömningar och förbättrar trivsel och säkerhet dagligen. De kan ofta göra det i god samverkan med arbetsgivaren, men ibland också i oenighet med den samme”, skriver fackförbunden.

Vi kan ge mängder av förklaringar till varför skyddsombud lämnar sina uppdrag och varför det är svårt att rekrytera nya. Uppdraget som skyddsombud är tufft och kräver ofta att man vågar lyfta svåra och obekväma frågor. För att kunna och våga göra detta är den trygghet det ger ett skyddsombud att vara medlem i och utsedd av en facklig organisation grundläggande. Dels omfattas du då som skyddsombud av facklig förtroendemannalag, dels kan du få utbildning, rådgivning och stöd från din fackliga organisation. Det ger också styrka att ta strid mot de arbetsgivare som inte tar sitt arbetsmiljöansvar på allvar.”

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab