Skyddsombudsdagarna arrangeras 14-15 mars på Svenska Mössan i Göteborg.

Mässinslag om damm, asbest och skydd

Skyddsombudsdagarna arrangeras 14-15 mars på Svenska Mössan i Göteborg i samband med Underhållsmässan. Skyddsombudsdagarna är en konferens om personligt skydd och industriell säkerhet där NSA finns med som av samarbetsparterna tillsammans med Underhållsmässan, Dagens Arbete, IF Metall, LO samt Sigtunastiftelsen. Konferensen lyfter frågor kring arbetsmiljö och säkerhet utifrån rollen som skyddsombud har. Konferensen hålls under eftermiddagen den 14:e mars och förmiddagen den 15:e.

Programmet och entré är kostnadsfritt.

Ett inslag i programmet den 14:e mars är samtal kring damm, asbest och skydd under ledning av Helle Klein, Direktor Sigtunastiftelsen och med deltagarna Andreas Brissman, central ombudsman inom Arbetsmiljöfrågor på IF Metall, samt Erik Timén, Sales Manager Nordic på Sundström Safety.

I november 2021 porträtterades Erik här på NSA då hans tankar och arbete ingick i serien ”Porträttet” och vi återger här valda delar från den intervjun.

Konsekvens över lång tid

En av Erik Timéns främsta erfarenheter är att vi människor är dåliga på att se konsekvenser över lång tid.

– Människor är oftast oroliga för kemikalier och det är där de lägger sitt fokus. Men det är damm som de borde vara oroliga för. WHO gick under hösten 2019 ut med att efter ålderdom så är damm den största orsaken till mänsklig död.

Från 2016 är Erik anställd som Sales Manager Nordic på Sundström Safety.

– Jag är anställd som säljare, men det är inte det jag gör. Jag jobbar mer med säljstöd, rådgivning och utbildning och säljet är mer som en konsekvens av detta. Låter kanske konstig att säga som säljare, men jag har nästan aldrig under mina snart nio år på Sundström diskuterat priser. Det är funktionen och stödet som i längden är det viktigaste.

– Jag lägger ca 80 procent av min tid hos slutkunder, alltså de som använder våra produkter.

Fokus på skydd av person

– Mitt fokus i arbetet är helt klart att skydda personen. PPE är för mig en tillfällig lösning tills risken i arbetet är borttagen. Att utbilda personer till att ta tänka igenom sin situation, basera sina beslut på uppdaterad fakta, ta bort risker som kan tas bort. Sedan kommer andningsskyddet som den sista åtgärden.

– En av mina främsta erfarenheter är att vi människor är dåliga på se konsekvenser som händer över lång tid. Det är svårt att motivera personer att använda ett andningsskydd när de inte kan se/har sett konsekvenserna av att inte använda det. Exempelvis räknas inte dödsfall i arbetet pga damm som just i dödsfall i arbetet. Det tar för lång tid att dö av det här för att AV ska ha med det i statistiken. Det är heller inte så enkelt att härleda till en specifik händelse.

– Sedan är människor oftast oroliga för kemikalier och det är där de lägger sitt fokus. Men det är damm som de borde vara oroliga för. WHO gick under hösten 2019 ut med att efter ålderdom så är damm den största orsaken till mänsklig död. Självklart är det här inte bara arbetsrelaterade dödsfall. Det just det som är det knepiga med andningsskydd, det är svårt att peka på var och när det hände.

Skyddsombudsdagarna 14-15 mars

Torsdag 14 mars 14.45-15.05

Samtal: Damm, asbest och skydd

Medverkande: Andreas Brissman, Central ombudsman inom Arbetsmiljöfrågor, IF Metall, Erik Timén, Sales Manager Nordic, Sundström Safety AB.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab