Det har skett en inflation av utbildande företag inom skydd och säkerhet, men många av dem håller inte måttet. Det skriver Marcus Björn, vd för Svensk Höjdsäkerhet, på SvD Debatt.

NSA i Media: ”Oseriösa utbildningar inom säkerhet”

Det har skett en inflation av utbildande företag inom skydd och säkerhet, men många av dem håller inte måttet. Det skriver Marcus Björn, vd för Svensk Höjdsäkerhet, på SvD Debatt.

2023 blev ett mörkt år med det högsta antalet som dödats på arbetsplatser i Sverige på över ett decennium. Tyvärr är statistiken inte förvånande. Med utvecklingen inom säkerhet på arbetet så är det ofrånkomligt med fler arbetsplatsolyckor. Företag och anställda har krav på sig att gå vissa säkerhets- och kompetensutbildningar för att få utföra sitt arbete, men de utbildande företagen har inga krav eller kontroller på hur utbildningen genomförs eller dess innehåll.

Fokus har blivit att skapa den billigaste och snabbaste utbildningen för att få ett utbildningsbevis, snarare än att förmedla livsnödvändig kunskap till arbetstagaren. I många fall är det just bristen på kunskap och riskmedvetenhet som ligger till grund för olyckan eller tillbudet.

Vi som arbetar med personlig skyddsutrustning tycker att det är hög tid att debatten tas upp i ljuset. Bristen på utbildningskontroller är allvarlig och gör det möjligt för utbildningsföretag att runda systemet.

Det har skett en inflation av utbildande företag inom skydd och säkerhet, men vi vet att många inte har tillräcklig standard. Det finns kontroller för att se till att företag har säkerhetsutbildning, men det saknas kontroll när det gäller utbildningens innehåll. De säkerhetsåtgärder som utförare av arbetet måste känna till blir ofta otillräckliga.

Företagen måste ta ett större ansvar, men här måste även fackförbunden ställa högre krav på att branschanslutna utbildningsföretag används vid utbildningar. Den kvalitetssäkring som behövs handlar inte bara om att hindra osund konkurrens, utan även om att rädda liv. Med ett system där utbildare inte är kvalitetssäkrade kommer vi aldrig att bli kvitt de många arbetsplatsolyckorna.

I Sverige finns det flera branschorganisationer som ständigt arbetar med att kvalitetssäkra säkerhets- och kompetensarbetet inom bygg och anläggning och industrisektorn. Företag anslutna till dessa har ett system av oberoende kontroll och borde användas i högre utsträckning. NSA, Nordic Safety Association, är en sådan branschorganisation som arbetar för att kvalitetssäkra säkerhetsarbetet. Idag finns det alltför många oseriösa företag som anordnar snabba men bristfälliga säkerhetsutbildningar. Vem som helst kan anordna en utbildning utan att kvalitetsgranskas eller bli ifrågasatt, och även skapa egna utbildningsbevis och certifikat.

Vad som behövs är kundanpassade utbildningar som tar hänsyn till rätt miljö, anpassade till rätt riskbedömning och företagets behov. Och det är bråttom om vi ska kunna komma åt olyckorna. Bakom dem ligger många personliga tragedier.

Marcus Björn
vd för Svensk Höjdsäkerhet, medlem av styrelsen för NSA, Nordic Safety Association

 

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab