Kraven på att bära munskydd ökar över hela landet som en följd av den nya coronavågen.

Munskydd återinförs både för personal och besökare

Från och med måndagen den 11 juli ska munskydd återigen användas av personal och besökare i sjukhusvården i Västmanland – enligt ett beslut av regionens smittskyddsläkare. Detta med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19.

Från och med måndagen den 11 juli ska munskydd återigen användas av personal och besökare i sjukhusvården i Västmanland – enligt ett beslut av regionens smittskyddsläkare. Detta med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19.

Enligt Folkhälsomyndighetens prognos går Sverige mot en topp av antalet covidfall i början till mitten av augusti.

Något fler patienter läggs nu in med covid-19 på sjukhuset i Västerås, dock inte på IVA än så länge. Skärpta munskyddsregler är också viktiga för att hålla vår personal så frisk som möjligt och undvika onödig sjukfrånvaro i semestertider, säger Ingrid Selmeryd, tillförordnad smittskyddsläkare, Region Västmanland.  

Det är den nya omikronvarianten BA.5 som ligger bakom den senaste tidens ökning av antalet covidfall.

Även om det finns mycket som tyder på att man inte blir lika sjuk som vid de tidigare covidvågorna är det viktigt att återigen skärpa munskyddsreglerna, inte minst eftersom många gamla och svaga finns i vården. Vi uppmanar också den kommunala hälso- och sjukvården i länet att göra detsamma, säger Ingrid Selmeryd.

Även om covidvaccinerna inte ger ett fullgott skydd mot den nya omikronvarianten är bedömningen att vaccinering ger ett bra skydd mot död samt allvarlig sjukdom.

Till alla som ännu inte vaccinerat sig har jag bara en sak att säga: Gör det nu! Det går att vaccinera sig i Västmanland även under sommaren, avslutar Ingrid Selmeryd.

Följande gäller i Region Västmanland från och med den 11 juli:

  • Munskydd under hela arbetspasset återinförs för vårdpersonal, förutom vid lunch och fikaraster där avstånd ska hållas.
  • Munskydd ska bäras av anhöriga och besökare till patienter inom slutenvården.
  • Munskydd ska bäras av patienter och medföljande till mottagningsverksamhet och poliklinisk verksamhet.

Man behöver inte ta med sig eget munskydd, eftersom det kommer att finnas munskydd att hämta vid entréerna till avdelningar och kliniker.

Läs mer

Läs även

Ökande smittspridning i Sörmland – munskydd tillbaka på sjukhus och äldreboenden

Munskydd inom vården återinförs efter ökade covidfall

Munskydd återinförs i Västra götalandsregionen

Region Kalmar återinför munskydd på all vårdpersonal efter ökad smittspridning

Smittspridning av covid-19 ökar – munskyddskrav återinförs för vårdpersonal i Kronoberg

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab