Peter Nilsson, ID06. Foto Jan Bjerkesjö

Nya ID06-kortet ska sätta stopp för svartjobben

Det nya ID06-kortet som introducerades 22 januari i år har en rad förbättringar jämfört med det äldre, exempelvis en ny och säkrare teknik. Med det nya kortet kan identitet och utbildning säkerställas.

 

Det var 2006 som Sveriges Byggindustrier lanserade ID06-systemt med tanken att ”främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen”. Men genom åren har problem med svartjobb upptäckts eftersom det gick att komma runt reglerna med de gamla ID06-kortet. Bland annat kunde svartjobbare ta sig in på byggarbetsplatser genom att använda andra personers id-uppgifter. När svenska person- eller samordningsnummer registrerades i byggenas personalliggare såg allt bra ut vid Skatteverkets kontroller.

– Det nya ID06-kortet bygger på en säkrare teknik. Samma teknik som exempelvis finns i bankkort, säger Peter Nilsson, ID06.

Digitalt stöd
Det nya kortet medger fler nya användningsområden och olika nivåer beroende på hur kortet används. Det betyder att på arbetsplatser kan man istället för att kontrollera ID första gången en person kommer be denne att svepa kortet och slå sin PIN-kod. Vid nästa inpassering behöver personen bara svepa med kortet över läsaren. Arbetsplatsen kan sedan för ökad säkerhet slumpvis kräva PIN-kod vid inpassering. Det förutsätter att läsaren kan läsa den nya tekniken (PIV). Läsare byts nu ut efter hand och vid årsskiftet 2021/22 ska alla läsare kunna läsa PIV.

Det nya ID06-kortet kan enkelt kontrolleras via mobiltelefon och där kan man då se om kortet är aktivt. Metoden är säkrare än att titta på pass, nationellt ID eller körkort. Genom att kortet kopplas till kompetensdatabasen, där alla utbildningar registreras, kan exempelvis liftar utrustas med läsare och enbart starta om personen har rätt utbildning och identitet.

– Det går också att direkt vid inpasseringen ställa krav på kompetenser kopplade till nya ID06-kortet. Saknar man rätt kompetens kan man bli nekad att komma  in på bygget.

En ledarskapsfråga
Det finns statistik som påstår att svartjobben ökar i Sverige. Vad har du för kommentar till det?

– För det första är det förfärligt om de gör det. ID06-systemet är säkert, men använder inte ledningen på arbetsplatsen det utan släpper in personer ändå – det kan aldrig ID06-kortet stävja. Det handlar om ledarskap på arbetsplatsen och i mångt och mycket bottnar problemen i det.

– Vi vet att det har förekommit att man skickat kortet vidare till nästa gubbe och nästa. Sju har gått in, men en har gått ut.

Kommer vi någonsin att komma åt svartjobben?

– Vår förhoppning är att vi ska lyckas. Vi har skapat verktyg för det genom det nya ID06-kortet. Vi säkerställer identiteten i de branscher vi verkar i. Vi säkerställer alla identiteter oberoende vilket land du kommer från. Sedan blir det lätt att kontrollera för de som vill göra kontroller, som myndigheter och den som äger arbetsplatsen.

Alla nationaliteter
Idag finns 108 nationaliteter i systemet där identiteten är säkerställd. 

– Vi har inga bekymmer att säkerställa identiteten på personer från övriga världen heller. 

Kan ID06-kortet vara ett hjälpmedel att komma tillrätta med en del olyckor som sker på byggarbetsplatser?

– Kortet i sig förebygger inte själva olyckorna. Men när nu många större aktörer går i bräschen för att dina kompetenser ska synas på ID06-kortet, exempelvis om du ska köra en speciellt lift, så ska det klargöras att du har behörighet för det innan liften tas i bruk. Det ska vara tydligt vilken utbildning du har och det ska vara enkelt att kontrollera det. Och att liften inte startar förrän du svept kortet.

– Vi kan förhindra ganska mycket genom åtgärder och säkerställa att folk har rätt behörigheter. Ju mer utbildning man har desto större är medvetenheten om riskerna.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab