NYHETER

Statistik: 18 döda på jobbet fram till vecka 18

Statistik: 18 döda på jobbet fram till vecka 18

18 döda på lika många veckor under 2024. Det visar statistiken som tidningen Arbetarskydd publicerar. Siffran är densamma som ifjol om utländska anställda räknas med, men för svenska anställda är det värre än fjolårssiffrorna. Trots försök att få ned den dystra statistiken så kommer en människa inte hem efter jobbet varje vecka i Sverige.

Arbetsmiljöverket får kritik från flera håll

Arbetsmiljöverket får kritik från flera håll

På Arbetsmarknadsdepartementet bereds utredningen ”De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet”, den tredje utredningen under senaste 20 åren. Där finns förslaget om en utvidgad tillträdesrätt för regionala skyddsombud vilket inkluderar arbetsplatser som är eller brukar vara bundet av kollektivavtal. Arbetsmiljöverkets förslag får kritik från flera håll.

Återvinningsarbetarnas arbetsmiljö ska kartläggas

Återvinningsarbetarnas arbetsmiljö ska kartläggas

För första gången ska återvinningsarbetarnas arbetsmiljö i Sverige kartläggas via en bred forskningsstudie. Tanken med samhällets satsningar på återvinning och cirkulär ekonomi är tänkt att minska mängden farliga ämnen i miljö, men för de som arbetar med att ta hand om uttjänta produkter kan det faktiskt bli precis tvärt om.

Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj

Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj

Nu inleder Arbetsmiljöverket en tre veckor lång tillsynsinsats av arbetsgivare inom särskilt olycksdrabbade branscher. Insatsen är en del av en kampanj som alla EU-länder och Norge deltar i. Ett viktigt syfte är att dela lärdomar mellan ländernas arbetsmiljömyndigheter. Kampanjen heter Accidents at work och är organiserad av den europeiska arbetsmiljöinspektörskommittén.

Nye skjema for helsesertifisering av røyk- og kjemikaliedykkere

Nye skjema for helsesertifisering av røyk- og kjemikaliedykkere

Røyk- og kjemikaliedykkere kan bli utsatt for store fysiske og psykiske påkjenninger. Ved brann er de blant annet utsatt for kjemiske stoffer fra brannrøyk, varme og stress. For å kunne jobbe som røyk- og kjemikaliedykker må man derfor gjennom en grundig vurdering av helsetilstand og testing av fysisk kapasitet, for å være sikker på at man er tilfredsstillende helsemessig skikket.

Nytt lagkrav gällande tillpassningstest på andningsskydd

Nytt lagkrav gällande tillpassningstest på andningsskydd

Från och med januari 2025 kommer en precisering av täthetsprov för andningsskydd att börja gälla, så kallade tillpassningstest. Det är en metod för att säkerställa att det inte finns något läckage mellan ansiktsdel och mask. Alla arbetsgivare ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade för att kunna garantera den förväntade skyddseffekten.  

Samtliga 13 döms i mål om arbetslivskriminalitet

Samtliga 13 döms i mål om arbetslivskriminalitet

I början av året väcktes åtal mot 13 personer, misstänkta för grova ekobrott. Under två år togs 40 miljoner ut i kontanter för att avlöna svart arbetskraft inom byggsektorn i Göteborg. Den 19 april dömdes samtliga av Göteborgs tingsrätt och huvudmannen döms till sex års fängelse och utvisning. Övriga fick påföljder från villkorlig dom till böter och fängelse i sex år.

Vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor inspekteras

Vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor inspekteras

Att halka eller snubbla är den vanligaste orsaken till alla anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket ska nu kontrollera hur arbetsgivare arbetar med att förebygga riskerna för att halka och snubbla på arbetsplatsen. Nära 30 procent av olyckorna resulterar i frakturer. Inspektionsinsatsen inleds 2 maj och genomförs i hela landet.

Världens största studie om hur additiv tillverkning påverkar hälsan

Världens största studie om hur additiv tillverkning påverkar hälsan

Marknaden för verkstäder som arbetar med additiv tillverkning (AM) ökar starkt både när det handlar om plast och metall. Samtidigt har det funnits stora luckor i kunskapen om hur den additiva tillverkningen påverkar hälsan. Nu är luckorna tilltäppta, genom projektet HÄMAT, som pågått sedan 2017 och som just har avslutats till grund för nya arbetsskyddsförordningar.