Arbetsmiljöverkets inspektioner resulterade i fyra omedelbara förbud mot fortsatt arbete där det fanns risk att falla från höga höjder.

Oanmälda myndighetskontroller i Ängelholm gav resultat

Vid en myndighetsgemensam insats, kallad operation Flis, i Ängelholm kontrollerades ett 60-tal arbetsplatser. I kontrollerna uppdagades flera arbetsmiljörisker. En del säkerhetsbrister var så pass allvarliga att arbetet stoppades omedelbart. Arbetsmiljöverket upptäckte också utländsk arbetskraft som misstänks ha utnyttjats genom att de jobbat långa arbetspass och utan lön.

– Vi har hittat flera riskfyllda arbetsplatser, stora brister i arbetsmiljön och arbetstagare som misstänks ha utnyttjats, vilket visar att våra myndighetsgemensamma kontroller verkligen behövs, säger Helen Magnusson, som leder Arbetsmiljöverkets arbete i operation Flis.

De myndighetsgemensamma oanmälda kontrollerna gjordes vid ett 60-tal arbetsplatser i Ängelholms kommun. Det är restauranger, butiker, frisörsalonger, grönanäringsföretag, bilvård, trafik och byggen. Det var sju myndigheter som samarbetade – Arbetsmiljöverket, Polisen, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Skatteverket, Räddningstjänsten och Försäkringskassan som tillsammans med Ängelholms kommun genomförde insatsen.

Sanktionsavgift för långa arbetspass

Arbetsmiljöverkets inspektioner resulterade i fyra omedelbara förbud mot fortsatt arbete där det fanns risk att falla från höga höjder. Vi har även meddelat ett förbud med vite mot att beträda en verksamhetslokal (växthus) på grund av rasrisken. Företag fick också sanktionsavgifter för obesiktigade trycksatta anordningar och ett företag fick sanktionsavgift för överträdelser i arbetstidslagen.

Inspektionsinsatsen operation Flis har lett till sammanlagt över 5,5 miljoner kronor i sanktionsavgifter och kontrollavgifter. Utöver det så blev det flera inspektionsmeddelanden med krav på att åtgärda arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverket kommer nu att ställa krav på att bristerna ska rättas till.

Om myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet

Nio myndigheter har regeringens uppdrag att arbeta tillsammans för att motverka arbetslivskriminalitet. Det handlar om att arbeta tillsammans för att stoppa fusk, regelbrott och annan brottslighet i arbetslivet. De nio myndigheter som samverkar är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten Migrationsverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Skatteverket. Myndigheterna genomför gemensamma oanmälda kontroller på arbetsplatser och i verksamheter där det finns risk för att arbetslivskriminalitet förekommer och därefter följer upp med egna utredningar. Varje myndighet kontrollerar utifrån sitt uppdrag och sin lagstiftning. De senaste åren har myndigheterna gjort över 6 000 gemensamma kontroller.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab