Den vanligaste orsaken till tillbud är att föraren tappar kontrollen över trucken så att den kolliderar eller välter. Foto Arbetsmiljöverket.

Olycksdrabbat arbete med truckar ska inspekteras

Pressmeddelande Arbetsmiljöverket: Varje år anmäls över 1 000 skador som leder till sjukfrånvaro för truckförare. Arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande inspektionsinsats mot risker i arbetet med truckar. Totalt gör vi 2 500 inspektioner varav hälften kommer att vara oanmälda.

− Truckförare är den mest olycksdrabbade yrkesgruppen inom industrin. Truckar kör där människor rör sig, därför är det alltid en risk med en truck. Truckar används inom alla verksamheter som har någon form av lager för varor eller material. Vi kommer därför att besöka många olika arbetsplatser, säger Magnus Henriksson som är projektledare för Ett tryggt arbetsliv – Nollvision.

I den här inspektionsinsatsen utför Arbetsmiljöverket tillsyn på företag som har 5-99 anställda och som är verksamma inom trävaruindustrin, magasinering, mejerier, tillverkning av kläder samt större matvarubutiker. Tillsynsaktiviteten startar den 15 mars och pågår fram till årsskiftet.

Giltiga tillstånd och god kunskap om arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverket kommer att inspektera truckens tekniska egenskaper och undersöker om säkerhetsutrustningen som ska höra till trucken finns på plats. Vidare inspekteras utbytbar utrustning på truckarna. Ett exempel är truckens förlängningsgafflar där det finns risk att trucken överbelastas.

Nackproblem är vanliga skador

Mellan år 2018 och 2022 har 5 877 arbetsskador, där en truck varit inblandad, anmälts till Försäkringskassan och därefter lett till sjukfrånvaro. En vanlig orsak till olycka är att föraren tappar kontrollen över trucken så att den kolliderar eller välter.  

Nackproblem är vanliga skador för truckförare. Det beror på att när hjälpmedel saknas måste truckföraren titta upp på pallar högt upp i stallaget, som också kallas pallställ. Ett annat problem är att det inte finns separerade gångar för trucktrafiken och de arbetstagare som rör sig i närheten, vilket leder till tillbud.

− Det är viktigt att ha rätt hjälpmedel, som till exempel speglar för att upptäcka rörelser kring trucktrafiken. Man kan också installera kameror som tydligt visar att ett fordon kommer för att bidra till en säkrare arbetsmiljö, säger Magnus Henriksson.

Under inspektionsinsatsen undersöker vi:

  • Att laddningsplatserna är korrekta med den säkerhetsutrustning som ska finnas samt att de är välventilerade.
  • Att stallagen har angiven maxvikt per bärplan, samt att det finns genomskjutningsskydd och påkörningsskydd där det behövs.
  • Att truckföraren har arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få köra truck. Saknas skriftligt tillstånd utgår en sanktionsavgift till arbetsgivaren.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab