Så här ska fallskydd se ut, något som inte var fallet när Arbetsmiljöverket gjorde inspektion i Filipstad.

Otillräckligt fallskydd resulterade i sanktionsavgift

När anställda utförde arbete på ett tak i Filipstad utan tillräckligt fallskydd resulterade det i att en 34-årig man nu måste betala 43.000 kronor i sanktionsavgift. Domen föll först vid Förvaltningsrätten i Karlstad och sedan i Kammarrätten i Göteborg. Båda anser att det står helt klart att det var 34-åringen som hade det yttersta ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen i rollen som arbetsgivare.

Arbetsmiljöverket yrkade vid Förvaltningsrätten i Karlstad att domstolen skulle påföra en 34-åring man med egen firma en sanktionsavgift på 43.000 kronor enligt 8 kapitlet 5-10 §§ arbetsmiljölagen. Grunden till det var att man vid inspektion i Filipstad i maj 2021 uppmärksammade att två män arbetade på ett tak utan relevant fallskydd. Männen angav då att de var anställda av 34-åringen som deras chef. Den 34-åriga mannen invände att det var ett annat bolag som ansvarade för takbytet på adressen och att han firma var inlånad.

Förvaltningsrätten ansåg att arbetet vid inspektionen utfördes i strid med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om fallskydd vid takarbete. Rätten ansåg också att utredningen visade att männen på taket var anställda av 34-åringen. 

Kammarrätten i Göteborg anser i likhet med förvaltningsrätten att takarbetet utfördes felaktigt och enligt 3 kapitlet 2 § arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. 

Vilket framgår av utredningen är 34-åringen arbetsgivare för männen som utförde arbetet. Det finns inte något som tyder på att han enbart hyrt ut arbetstagare för att utföra arbete åt det andra bolaget. Utredningen visar även att bolaget som anlitade 34-åringen inte bar huvudansvar och med hänsyn till det avslogs 34-åringens överklagande.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab