Tiki Safety tillverkar fläktassisterade andningsskydd i Stockholm. VD sedan 2014 är Mikael Klockseth.

Porträttet: andningsskydd skyddade både brukare och patienter

Tiki Safety tillverkar fläktassisterade andningsskydd i Stockholm. Andningsskyddet uppfyller alla krav för användning i miljöer som kräver högsta skydd mot luftburna partiklar, virus och bakterier. Under Corona pandemin sålde Tiki Safety andningsskydd som skyddade både brukare och patienter. Tiki Safetys andningsskydd används idag inom byggsektorn, räddningstjänsten, vården och ett flertal laboratorier. VD sedan 2014 är Mikael Klockseth.

Tiki uppmärksammades av Affärsvärlden och Ny Teknik två år i rad som en av Sveriges hetaste teknik bolag. 2020 när pandemin drabbade Sverige ökade Tiki Safety enormt och efterfrågan på andningsskydd blev extrem. Under denna tid kunde Tiki Safety även utveckla en ny produkt för att möta marknadens efterfrågan. Ett andningsskydd  som är anpassad för vården för att skydda både brukaren och patienten, Tiki medical.

Vi ställde ett antal frågor till Mikael Klockseth i NSA:s serie ”Porträttet”.

Hur länge har du arbetat på Tiki Safety och med vilka uppgifter?

– Jag har jobbat för Tiki sen 2012 och blev VD för Tiki 2014. I mina roller har jag vidareutvecklat Tikis produktsortiment, inklusive konstruktion, produktion och certifiering på många marknader runt om i världen som EU, Korea, Japan, England osv.

– Min främsta uppgift är att plocka fram Tikis helt nya produktportfölj, vilket sker i samarbete med våra största kunder världen över.

 Vilken är din bakgrund?

– Jag är en mekatronisk ingenjör som började studera som ingenjör i Australien redan vid 17 års åldern då vanliga högstadiet där inte var tillräckligt utmanande för att det skulle vara kul. Sedan studerade jag vidare för att få en internationell MBA. Därefter har jag byggt hus, båtar, styrelektronik, produktionslinjer, solenergiteknik, osv. och har även seglat runt halva jorden, för att till sist börja utveckla andningsskydd.

– I min roll har jag fått en bred kompetens i allt som rör andningsskydd, från det viktigaste, dvs kundens önskemål och behov, till konstruktion av plastverktyg, produktionslinor och standards runt om i världen.

Vad lägger du fokus på i ditt arbete?

– I dagsläget ligger mitt fokus nästan helt på utveckling av en helt ny produktfamilj och när jag utvecklar produkter har jag alltid två saker i bakhuvudet – det ska vara enkelt att använda så att produkten används och att det ska vara produktionsvänligt.

Vad är dina främsta erfarenheter av arbetet?

– Det viktigaste med en arbetsplats för mig är att det är kul och utmanande och det är vad Tiki erbjuder. Varje dag finns det nya utmaningar, nya lösningar och fantastiska kollegor att jobba med, både lokalt och runt om i världen. Jag har även lyckan att få jobba med PPE och när man fick chansen att hjälpa så många människor under Corona-pandemin med allt från sjukhusskydd till att hjälpa det olympiska laget på resan till Kina, då blir man varm om hjärtat!

Fakta Tiki andningsskydd

Tiki har utvecklats i Sverige för användning i krävande miljöer med högsta krav på skydd mot luftburna partiklar och bakterier. Andningsskyddet är återanvändbart, har en självjusterande fläkt och drivs av ett batteri. Fläkten mäter kraften i varje andetag i realtid och levererar luften och det tryck som användaren behöver. En stor fördel med respiratorn, som Tiki är ensam om, är att den ger bra sikt och bra rörlighet tack vare fläkten och filtret som placeras ovanpå respiratorn istället för ett bälte runt midjan. Tillverkningen sker i Tiki Safetys fabrik i Bro, norr om Stockholm.

TM3P-klassad

Tiki andningsskydd är TM3P-klassat och uppfyller WHO:s (World Health Organization) krav på säkerhetsklass FFP3 eller högre. För att klassificeras som TM3P måste andningsskyddet filtrera bort minst 99,95 procent av 0,3 Um partiklar. Tikis andningsskydd är utvecklat för att skydda mot partiklar, virus, mögel, bakterier, damm, rökpartiklar med mera.

Läs mer

Läs även ”COVID-19: Vi har stor efterfrågan på våra produkter”

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab