Jörgen Karsten har 30 års erfarenhet av PPE-arbete och vikten av att aldrig kompromissa med säkerheten är hans främsta erfarenhet.

Porträttet: Ständig utveckling och kunskap utan kompromiss

Jörgen Karsten, marknadschef för PPE inom Ahlsell, är nästa person i vår porträttserie från branschen. Han har arbetat tolv år på Ahlsell och har drygt 30 års erfarenhet från PPE-branschen i ledande befattningar. Hans främsta erfarenheter från arbetet?

– Vikten av att aldrig kompromissa med säkerheten och i den meningen är kompetens inom produktområdet något vi aldrig gör avkall på.

Jörgen Karstens bakgrund är att han är ekonom med marknadsinriktning. Tolv år på Ahlsell innebär att han har varit en del i Ahlsells framgångsrika utveckling av produktutbudet och de relaterade tjänster och mervärden som företaget erbjuder.

Ahlsell omsätter cirka 34 miljarder kronor och finns förutom i Sverige även i Norge, Finland, Danmark, Estland och Polen.

Drygt 5.700 medarbetare, 240 butiker och tre centrallager är kärnan i verksamheten som jobbar under devisen ”Ahlsell gör det enklare att vara proffs”.

Ahlsell verkar inom en rad områden, men Jörgen Karstens vardag ligger i tjänsten som marknadschef för PPE.

Vad lägger du ditt fokus på?

– Att vara lyhörd för kundens särskilda behov och utmaningar med att användandet av PPE och till det söka innovativa lösningar som möter det på bästa sätt.

Ahlsells produkter inom det personliga skyddssortimentet innehåller huvudskydd, hörselskydd, fallskydd, skor, kläder, handskar, ögonskydd, andningsskydd och räddningsutrustning. 

På Ahlsells hemsida står att läsa: ”Trygg på jobbet. Här har vi på Ahlsell en möjlighet att använda all den erfarenhet och kunskap vi har samlat på oss, till att hjälpa dig som kund i strävan mot en nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor. Därför har vi utvecklat konceptet Hälsa & Säkerhet. Genom att sätta kundens behov och förutsättningar i fokus, kan vi erbjuda skräddarsydda säkerhetslösningar.”

De vanligaste arbetsskadorna uppkommer vid fallolyckor och genom belastningsbesvär. Bland kvinnor är fallolyckor och lyft den vanligaste orsaken till skador som leder till sjukfrånvaro. För män är den vanligaste orsaken förlorad kontroll över handverktyg samt fordon och transportmedel.

2018 rapporterades cirka 90 arbetsolyckor per dag som ledde till sjukfrånvaro. Samma år inträffade en dödsolycka per vecka på svenska arbetsplatser. Cirka 170 arbetsolyckor per dag rapporterades som inte ledde till sjukfrånvaro.

Ahlsell skriver: ”En del faror är uppenbara – andra tänker en inte på förrän olyckan är framme.”

Hösten 2020 lanserade Ahlsell konceptet Hälsa & Säkerhet för att ta ett helhetsgrepp kring risker som påverkar fysiska arbetsmiljöer. Satsningen går i linje med Arbetsmiljöverkets nollvision att ingen ska bli sjuk, skadad eller i värsta fall inte komma hem från jobbet.

– Mitt fokus ligger på att vara en del i allt detta och söka mervärden som gör arbetsvardagen både säkrare, bättre och enklare för de som använder PPE-produkter i sitt arbete, säger Jörgen Karsten.

Läs mer om Ahlsell här

Tidigare artiklar i serien ”Porträttet”:

Peter Lindström Cotral Lab

Olof Rylander MIPS

Peter Mönhage Blåkläder

Malin Nilsson Nordic Paper

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab