Något så enkelt som öronproppar kan dämpa mellan 20 – 30 dB, vilket kan vara avgörande. Foto: Procurator

Procurator: Ta hand om din hörsel med hörselskydd

I de branscher som vi är verksamma inom utsätts många för buller under sin arbetsdag, exempelvis från maskiner, fordon eller verktyg. Att dagligen utsättas för periodvis eller konstant buller kan vara skadligt för din hörsel och medföra olika former av hörselskador.

Att använda hörselskydd är alltid en bra idé, även om det inte är ett krav, eftersom risken för att drabbas av någon form av hörselskada minskar drastiskt. Något så enkelt som öronproppar kan dämpa mellan 20 – 30 dB, vilket kan vara avgörande.

Öronproppar från Worksafe tillverkas i Sverige, vilket göra att leveranser till vårt lager samt transporter till kunder inte bara går snabbare, utan även blir mer miljövänliga. Vad som är ännu mer fantastiskt är att fabriken dessutom är 100% CO2-neutral. Detta har man uppnått genom att enbart använda el från förnyelsebara källor såsom vind, vatten och sol i produktionen.

Genom våra öronproppar kan du bidra till att skapa en säker arbetsmiljö för dina anställda samtidigt som du slår ett slag för miljön!

Läs mer 

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab