Foto Mia Åkermark/Arbetsmiljöverket.

Rapport: Över 35 000 arbetsolyckor 2022

35 400 personer anmälde att de drabbats av arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro förra året. Antalet anmälda arbetsolyckor är nu tillbaka på ungefär samma nivå som före pandemin. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

– Det är allvarligt att tusentals personer utsätts för farlig arbetsmiljö och drabbas av olyckor på arbetet, särskilt när vi vet att många olyckor skulle kunna förebyggas, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket presenterar i dag den officiella statistiken för arbetsskador med anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar 2022.  Sammanlagt anmälde cirka 35 400 personer, drygt 20 300 män och 15 100 kvinnor, att de råkat ut för en arbetsolycka med sjukfrånvaro. En fjärdedel av dem behövde vara sjukskrivna längre än 14 dagar. Unga män (16-24 år) anmäler flest arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta.

Förlorad kontroll över maskiner vanlig orsak till olyckor bland män

Många arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro inträffar när det händer något som avviker från det normala eller när man inte har följt de vanliga rutinerna. Bland män är det vanligast att förlora kontrollen över verktyg, maskiner och transportfordon. För kvinnorna dominerar olyckor på grund av fall och tunga eller besvärliga lyft av till exempel patienter. Hot och våld är också orsaken till många arbetsolyckor som anmäls av kvinnor.

De flesta arbetsolyckor ger skador på höft, ben eller fot. Näst vanligast är att få skador på flera kroppsdelar, hand, finger eller rygg.

Transport och magasinering är den bransch som har flest anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland både män och kvinnor, per 1 000 sysselsatta. Där ingår de som arbetar med transporter på till exempel väg eller järnväg samt gods- och posthantering.

De yrken som har flest anmälningar per 1 000 sysselsatta är dock process- och maskinmontörer och lagerassistenter (kvinnor) samt byggnadsträarbetare och inredningssnickare (män).

– Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. För att vi ska nå dit är det viktigt att lära av tidigare olyckor och incidenter, så att de inte sker igen. Det är arbetsgivarens ansvar att undersöka, bedöma och åtgärda de risker som finns på varje arbetsplats. Detta ska ske regelbundet, i dialog med de anställda, säger Erna Zelmin.

Arbetssjukdomar minskar efter pandemin

Under 2022 anmäldes cirka 16 600 arbetssjukdomar, en rejäl nedgång jämfört med 2021. Minskningen kan kopplas till pandemin då anmälningarna som rör smitta av covid-19 har gått ned mycket kraftigt. Fortfarande är det fler kvinnor än män som anmäler arbetssjukdomar. De vanligaste orsakerna är smitta, organisatoriska och sociala faktorer samt ergonomi och belastning. Vård och omsorg är även 2022 branschen med flest anmälda arbetssjukdomar.

– Pandemin har påverkat både antalet anmälda arbetssjukdomar och arbetsolyckor under de senaste åren. Nu är statistiken inom flera områden nästan tillbaka på 2019 års nivå, även om vi fortfarande under 2022 ser många anmälda arbetssjukdomar på grund av covid-smitta, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys vid Arbetsmiljöverket.

Under förra året inträffade 40 arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften, varav 31 män och 9 kvinnor. Ytterligare 9 personer som inte ingår i den svenska arbetskraften omkom i arbetsolyckor 2022.

Fakta:

Arbetsmiljöverket sammanställer officiell arbetsskadestatistik (arbetsolyckor och arbetssjukdomar) baserat på anmälningar till Försäkringskassan. Rapporten Arbetsskador 2022 är publicerad på Arbetsmiljöverkets webbplats. Regional statistik för kommuner och län finns i en bilaga till rapporten.  

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab