Arbetsdomstolen fann att företaget hade laga grund för avskedandet av lagerarbetare som vägrade bära munskydd.

Rätt att avskeda anställd som vägrade munskydd

Det var rätt att avskeda den anställde som vägrade bära munskydd under pandemin. Det konstaterar Arbetsdomstolen i sitt domslut efter en tvist mellan företaget Tamro i Kungens kurva och en lagerarbetare, företrädd av Privat- och offentliganställdas förbund (POA). Företagets beslut om ansiktsskydd fattades under en pandemi i syfte att förhindra eller minska risken för smitta på arbetsplatsen av en då både allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

I april 2021 införde företaget Tamro AB krav på ansiktsskydd som en av flera åtgärder för att hindra smittspridningen av Covid-19. En av lagerarbetarna vägrade att följa åtgärden med hänvisning till sin hälsa. Att bära ansiktsskydd upplevde han skulle förvärra hans tinnitus, vilket i sin tur ledde till sömnsvårigheter och stress. Efter ett par månader då han ertappats utan skydd valde företaget att avskeda honom.

Om avskedet hade saklig grund har nu prövats i Arbetsdomstolen under två dagar. Lagerarbetarens förbund, Privat- och offentliganställdas förbund (POA) hade stämt företaget för brott mot lagen om anställningsskydd. 

Tamros verksamhet utgörs av lagerhållning och distribution av läkemedel och andra produkter för apotek och sjukhus där de anställda plockar, paketerar och skickar iväg varor.

Vid förhandlingarna framkom att lagerarbetaren kommit överens med några chefer om att arbeta på en del av företagets anläggning där var och en står vid eget bord och därmed kan hålla social distans och att ansiktsskydd inte var beordrat. Tvisten grundas i och lagerarbetaren hade formellt avtal om att få arbeta på den avdelningen. Tamro och Almegas inställning är att lagerarbetaren kunde arbeta där men undantagsvis behövde stå till förfogande i andra delar av verksamheten.

Tamro tillhandahöll tre typer av skydd för att det skulle finnas något som passade alla anställda. Det fanns ett munskydd och ett ansiktsvisir samt ett munvisir som demonstrerades under huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen. De anställda var skyldiga att följa beslutet.

– Och kravet följdes, men med ett tydligt undantag. Trots bolagets försök att anpassa sig efter lagerarbetarens önskemål, har han flagrant vägrat och ytterst har det funnit fog för ett avskedande, menade Almegas och Tamros ombud vid förhandlingarna.

Arbetsdomstolen konstaterar att de är ostridigt och utrett att den anställde vid upprepade tillfällen inte följde bolagets order om att bära ansiktsskydd i lagerlokalerna och att han under en period inte kom till arbetet på grund av kravet på ansiktsskydd. Arbetsdomstolen finner inte heller att facket visat att den anställdes hälsa skulle påtagligt försämras om han följde ordern. Han var således skyldig att lyda bolagets order om att bära ansiktsskydd i lagerlokalerna. 

Arbetsdomstolen konstaterar vidare att bolaget erbjudit honom att så långt bolaget ansåg möjligt arbeta utan att bära ansiktsskydd och därmed tagit hänsyn till vad han berättat om sina besvär med att använda sådant skydd. Bolagets beslut om ansiktsskydd fattades under en pandemi i syfte att förhindra eller minska risken för smitta på arbetsplatsen av en då både allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Att i det läget vid upprepade tillfällen trotsa beslutet genom att vistas i lagerlokalerna utan att bära ansiktsskydd framstår som ett mycket allvarligt brott mot vad som ålegat den anställde. 

Arbetsdomstolen finner sammantaget att bolaget hade laga grund för avskedandet.

Läs mer

Handelsorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 8 508 938 00

Powered by Branschkansliet