När det gäller skyddsmaterial, så räcker vårt lager i minst en månad. Vi är betydligt mer förberedda nu än vad vi var före pandemin, säger Åsa Hessel, krisberedskapschef i Region Sörmland, till Ekot.

Regioner har utökat sina lager av skyddsutrustning

19 av 21 regioner uppger att de har utökat sina lager av bland annat skyddsutrustning som handskar, plastförkläden och andningsskydd, jämfört med innan pandemin. Det visar en enkät gjord av Ekot. Pandemin blottlade stora brister i tillgången till skyddsutrustning för vårdpersonal på flera sjukhus och därför har nu nästan samtliga regioner ökat sina skyddslager.

På grund av sekretess är det svårt att få en fullständig bild på hur länge lagren räcker.

– När det gäller skyddsmaterial, så räcker vårt lager i minst en månad. Vi är betydligt mer förberedda nu än vad vi var före pandemin, säger Åsa Hessel, krisberedskapschef i Region Sörmland, till Ekot.

Enligt sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) finns inga tydliga krav på hur stora lagren ska vara. Det är upp till regionerna själva att avgöra. I en proposition vill regeringen förtydliga hälso- och sjukvårdslagen med just en skrivning om att regionerna även ska ha de produkter som krävs för en god vård.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab