Arkivbild, personerna på bilden har inget med artikeln att göra.

Rivningsföretag överklagar indraget asbesttillstånd

När Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion i slutet av september 2022 av en arbetsplats i Säffle pågick slutrivning av hyreshus i miljonprogrammet. I samband med inspektionen upptäcktes en rad mycket allvarliga brister när det gällde asbestsaneringen. Myndigheten ansåg att bristerna var så allvarliga att företagets asbesttillstånd drogs in i december 2022. Nu överklagar företaget det indragna tillståndet till kammarrätten.

Inspektionen visade att det handlade om bristande hantering och skyddsinstruktioner, bristande personlig skyddsutrustning och att saneringsplatsen saknade avspärrningar och märkningar.

– Det är ett av de sämsta saneringsarbeten som jag någonsin inspekterat. Det fanns en mängd brister, konsekvensen kan ju bli att personalen drabbas, säger Emil Gustafsson, inspektör på Arbetsmiljöverkets region Mitt som genomförde inspektionen, till tidningen Byggnadsarbetaren.

Bland att ska personalen ha rivit och slängt eternit vårdslöst, samtidigt som fönster var öppna eller trasiga, vilket riskerade spridning av fibrer in i huskroppen. Både arbetstagarnas och andras hälsa var i fara och efter inspektionen fick rivningsföretaget en sanktionsavgift på 20.100 kr och dessutom drogs asbesttillståndet in.

Rivningsföretaget BTT Rivningsspecialisten reagerade kraftigt på det indragna tillståndet.

–Vi åtgärdade alla punkterna när det gällde säkerheten, exempelvis att göra fler avspärrningar. Vi var väldigt chockade när Arbetsmiljöverket bara drog in tillståndet, säger Dinel Marinconi, ägare av BTT Rivningsspecialisten till Byggnadsarbetaren.

Företaget överklagade det indragna tillståndet till förvaltningsrätten, som anser att bolaget har brutit mot flertalet bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Hanteringen av arbetsmiljön vid saneringen har inte fungerat tillfredsställande och bolaget har därmed äventyrat hälsan och säkerheten för arbetstagarna. Överklagandet avslogs därför. Därför har nu BTT Rivningsspecialisten överklagat den domen till kammarrätten.

–Vi ska fortsätta att överklaga, eftersom det inte är rätt beslut. Det drabbar oss som företag och vi måste minska på personal. Jag har sanerat asbest sedan 1991 och tar asbest på allvar, säger Dinel Marinconi.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab