Säkerhetsparken ska förändra beteenden i byggbranschen

Den 7 oktober invigdes ”Säkerhetsparken” vid Arlanda flygplats, landets första gemensamma säkerhetspark för byggbranschen.

– Vi vill hjälpa till att förändra beteenden i byggbranschen, hjälpa till att uppmärksamma att vi inte har samma förutsättningar för säkert beteende varje dag, säger Björne Karlsson, verksamhetsledare för Säkerhetsparken.

– Idén till Säkerhetsparken föddes för flera år sedan och arbetet med konceptet har skettunder senaste två åren. Idén kommer från Finland och själv har jag jobbat som verksamhetsledare sedan början av augusti.

Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning där de som arbetar i byggbranschen kan träna på säkerhet. Idag finns sju stationer där 15 olika scenarier kan simuleras. Stationerna utgår från riskområden som finns på verkliga arbetsplatser och kan anpassas efter behov. 

– Vi tränar på framför allt beteendebaserad säkerhet. Träningen är i form av reflektioner och diskussioner där vi tittar på olika scenarior och diskuterar vad som orsakat exempelvis en olycka eller reflekterar kring vad som är en bra och mindre bra ställning.

Ergonomi tas också upp och om vikten att arbeta rätt.

– Hur vi arbetar m ed kvartsdamm är en annan punkt och vi reflekterar bland annat genom VR. Annat som jag kan nämna är också förlorad kontroll av handmaskiner, samt vibrationer.

Behovet av en Säkerhetspark inom byggindustrin har varit stort.

– Denna första Säkerhetspark i Sverige är ett bra exempel på ett projekt där vi i branschen tillsammans tar krafttag för säkrare arbetsplatser. Genom att många aktörer drar åt samma håll kan vi skapa ordning och reda i branschen. Enbart i Peab är vi 15.000 medarbetare och vi har högsta fokus på att alla ska komma hem oskadda från jobbet, säger Jesper Göransson, VD Peab.

Vilka är de största problemen inom svenska byggbranschen som ni vill komma åt genom säkerhetsparken?

– Vi vill hjälpa till att förändra beteenden i byggbranschen , hjälpa till att uppmärksamma att vi inte har samma förutsättningar för säkert beteende varje dag. Har vi fokus på det vi ska göra eller är det annat som påverkar vår insats. exempelvis privatlivet, säger Björne Karlsson.

– Vi vill även hjälpa till att skapa förståelse i hela kedjan. Branschen behöver bli bättre på att se helheten i vad som gäller arbetsmiljöfrågorna, så att vi projekterar bort mycket av de risker som finns.

Fotnot: Säkerhetsparken är en egen ekonomisk förening där företag kan och uppmuntras bli medlemmar. I ledningsgruppen sitter: Peab. NCC. Skanska. Veidekke. JM. Bonava. Svevia. Erlandsson Bygg. Byggmästar’n i Skåne. Ramudden. Håll Nollan. Sveriges Byggindustrier är initiativtagare till projektet.

Bilden: Den 7 oktober invigdes den nya Säkerhetsparken. FOTO: ROSIE ALM

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab