Under Klöver 3 kontrollerades fordon, fordonsägare och last i Helsingborgs hamn. Här är det Tullverket, Kronofogden och Kustbevakningen som med gemensamma krafter granskar ett utgående fordon. Senare anslöt Länsstyrelsen Skånes handläggare för avfall på platsen. Bild: Polisen

Samarbete slog massivt mot den organiserade brottsligheten

Den myndighetsgemensamma satsningen Operation Klöver som nyss avslutats slog hårt mot den organiserade brottsligheten i Helsingborg. Temat för årets insats var ekonomisk brottslighet. Under fyra dagar, 24 – 25 januari och 31 januari -1 februari, bedrevs Operation Klöver 3 vilket var en fortsättning på de två tidigare operationerna 2020 och 2021. Temat i år var att särskilt ingripa mot den ekonomiska brottsligheten även om insatsen även slog mot annan typ av kriminalitet. Totalt genererade insatsen över nio miljoner kronor som nu går tillbaka till samhället.

Deltagande myndigheter var Polismyndigheten, Tullverket, Kronofogden, Länsstyrelsen Skåne, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Räddningstjänsten Skåne nordväst, Arbetsförmedlingen, Kustbevakningen och Helsingborgs stad. Gränspolisen i region Syd och det kommunala fastighetsbolaget Helsingborgshem ska också nämnas som värdefulla partners i operationen.

Liksom vid tidigare versioner operation Klöver så var syftet även denna gång att utveckla samarbetet mellan myndigheterna på ett lokalt plan, att förena krafterna i brottsbekämpningen, att skapa förståelse mellan myndigheterna och skapa en gemenskap. Budskapet till den kriminella världen var tydligt: ”Tillsammans går vi efter pengarna”.

Lyckat ekonomiskt resultat

Resultatet efter de fyra dagarna gemensamma insatser blev stort, 9 060 678 kronor. I den summan ingår böter, viten, förelägganden, sanktionsavgifter, samhällsnyttor, återkrav, stoppade utbetalningar, utmätningar, företagsbot, förbud samt kostnader att vidta åtgärder.

De geografiska platserna denna gång var bland annat Helsingborgs hamn, motorvägarna utanför Helsingborg och över hela Helsingborgs stad. Förutom Tullverket i hamnen genomfördes en rad kontroller av Helsingborgs stad och andra myndigheter för att motverka osund konkurrens samt felaktigt utnyttjande av bidragssystemet.

Enstaka ärenden gav stora resultat

Vid enbart ett företag där Helsingborgs stad, Kronofogden, Arbetsmiljöverket och Räddningstjänsten Skåne nordväst vidtog åtgärder drogs det in totalt 355 527 kronor i olika sanktionsåtgärder. Under insatsen gjordes 46 brottsanmälningar som även omfattade narkotikabrott, olovlig körning och folkbokföringsbrott. 33 bilar utmättes av Kronofogden och tolv adresser med skenskrivningar fick besök av Försäkringskassan.

Polismyndigheten kunde redovisa in 380 720 kronor i åtgärder, Helsingborgs stad 911 825 kronor, Tullverket (tillsammans med Kustbevakningen) 61 770 kronor, Försäkringskassan 1 423 661 kronor, Räddningstjänsten Skåne nordväst 461 740 kronor, Kronofogden 3 041 062 kronor, Arbetsförmedlingen 9 900 kronor, Skatteverket 245 000 kronor, Länsstyrelsen Skåne 110 000 kronor och Arbetsmiljöverket 2 415 000 kronor. Den totala slutsiffran kan ändras på grund av pågående utredningar och andra åtgärder.

Statsministern på besök, nöjd polischef

Under onsdagen 1 februari besökte också statsminister Ulf Kristersson (M) operationen i Helsingborg där han fick orientering i denna form av myndighetssamverkan.

Polischef Karim Ottosson i Helsingborg är mycket nöjd med Klöver 3 och tror absolut på fortsättningar:

– Ett av polisen prioriterade uppdrag är att komma åt de kriminellas ekonomiska tillgångar. Vi kan inte ha ett samhälle där vissa lever gott på pengar som inte de ska ha och pengar är ju också drivkraften för kriminella, säger Karim Ottosson och avslutar:

– Med Klöver 3 så vässade vi samarbetet mellan myndigheterna ytterligare och möjligen kan också myndigheterna framöver gå samman utan att exempelvis vi i polisen behöver leda insatsen.

Kommunstyrelsens ordförande Christian Orsing (M) i Helsingborg var även han nöjd med resultatet:

– Operation Klöver 3 är ett skolboksexempel på den kraft som skapas när samhällets goda krafter samverkar mot den organiserade brottsligheten. Samverkan mellan staden och myndigheter behöver växlas upp och bli en naturlig del av ordinarie verksamhet för att slå mot kriminella ekonomiska tillgångar, bidragsfusk och parallellsamhället, säger Christian Orsing och fortsätter:

– Vi ska fortsätta arbeta för att sätta käppar i hjulen för all kriminell verksamhet i Helsingborg.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab