Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har skrivit under en avsiktsförklaring om att teckna samarbetsavtal gällande beredskapslager för skyddsutrustning. Foto: VGR.

Skriver avsiktsförklaring om beredskapslager för skyddsutrustning

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har skrivit under en avsiktsförklaring om att teckna samarbetsavtal gällande beredskapslager för skyddsutrustning. Samarbetsavtalet tas fram under januari och ska gälla i 12 månader.

Under pågående pandemi är tillgången till skyddsutrustning för vård och omsorg en av många viktiga frågor. Under pandemin har samverkan skett på såväl lokal, regional och nationell nivå för att säkerställa tillgång. Inom Västra Götaland har samverkan skett mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna.

– Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har haft ett bra samarbete, vilket har varit viktigt för att hantera utmaningarna under pandemin. Genom ett samarbetsavtal formaliserar vi det fortsatta samarbetet, säger Axel Josefsson, ordförande i kommunstyrelsen i Göteborgs Stad.

Under januari kommer tjänstemän från båda organisationerna ta fram ett samarbetsavtal som ska gälla i 12 månader.

– Samarbetet gynnar invånarna och båda organisationerna. Under avtalstiden ska förutsättningar för en långsiktig samverkan kring beredskapslagring av skyddsutrustning inom hela Västra Götaland utredas, säger Dan Åberg, ordförande i servicenämnden i Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab