FOTO: ØYA FESTIVALEN

Skydda på ØYA: Skaper sikkerhet for 100.000 besøkende

Skydda Norge er med og sørger for at Øyafestivalen i Oslo blir gjennomført på en trygg måte. Med over 100.000 besøkende er god sikkerhet avgjørende for et vellykket arrangement.

10.-13.august er det duket for festivalstemning i Tøyenparken. Da arrangeres Øyafestivalen, en av Norges største musikkfestivaler.

I løpet av de fire dagene er det ventet over 100.000 publikummere på festivalområdet. I tillegg er flere tusen medarbeidere og frivillige tilknyttet arrangementet.

– For å skape Øyafestivalen kreves det mye ressurser, sier Tom Hagerup Holm, HMS-controller på ØYA.

– Derfor er det viktig for oss i Øyafestivalen å ha en samarbeidspartner som Skydda hvor vi kan sparre med dyktige HMS-fagpersoner. I tillegg sørger Skydda for at vi har god tilgang til verneutstyr og annet nødvendig materiell. 

HMS-FOKUS

Øyafestivalen og HMS-selskapet Skydda Norge har inngått en treårskontrakt for helse, miljø og sikkerhet. Som samarbeidspartner bistår Skydda med HMS-rådgivning og utstyr som vernesko, ørepropper, forkle til kjøkkenarbeidere, arbeidshansker, sperremateriell, varselkjegler og førstehjelpsskrin.

Hagerup Holm forklarer at festivalen har en periode på halvannen uke for rigging av utstyr, og i etterkant er det satt av en uke til nedrigging og rydding. Selve Øyafestivalen varer i fire dager. I løpet av denne perioden er det mange mennesker innom festivalområdet i Tøyenparken.
– For å gjennomføre festivalen er det over 200 medarbeidere på kontrakt og et sted mellom 2500-3000 frivillige. I tillegg er det også eksterne leverandører og aktører inne på festivalområdet, utdyper HMS-controlleren.
– Og ikke minst skal vi sørge for å skape god sikkerhet for 100.000 publikummere. Vi må ta høyde for å ta vare på parkområdet samtidig som vi må sikre at publikum ferdes trygt på festivalen.

Nulltoleranse for arbeidsulykker

Vegard Aune, daglig leder i Skydda Norge, sier det er viktig for HMS-selskapet å synliggjøre at HMS er like viktig på et arrangement som Øyafestivalen som på en vanlig arbeidsdag i eksempelvis industrien.
– Det er svært positivt for Skydda å kunne være en bidragsyter og ta samfunnsansvar, slik at et stort profesjonelt arrangement som Øyafestivalen kan gjennomføres på en trygg og sikker måte, sier Skydda-sjefen.
– Vi i Skydda har en visjon om nulltoleranse når det gjelder arbeidsulykker. Det gjelder enten du jobber på et verksted eller er frivillig og publikum på en festival, legger han til. 

Viktig for arbeidere og publikum

På et så stort arrangement som Øyafestivalen, er det flere HMS-utfordringer å ta hensyn til. Tom Hagerup Holm påpeker at det derfor er viktig med god opplæring, der man sørger for å skape forebyggende rutiner i forhold til skader og nestenulykker. 
Cathrine Røsseland, partnersjef i Øyafestivalen, sier de har de gode rutiner på bruk av avviksskjema, samt et stort fokus på å skape et godt arbeidsmiljø. 
– Dette er også med på å gi trygghet og motivasjon på arbeidsplassen. Vi har i mange år vært veldig opptatt av god HMS, og det nyter både stab og publikum godt av. Vi setter enormt stor pris på å ha med Skydda i partnerfamilien, og vi gleder oss til å utvikle samarbeidet videre med HMS-selskapet, avslutter Røsseland.

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab