Bild hämtad från Svea Solars hemsida.

Svea Solar: ”Fallskydd ska alltid användas”

Fallskydd ska alltid användas. Det säger Beatrice Fernström, säkerhetschef på företaget Svea Solar till tidningen Elektrikern. Företaget har fått sanktionsavgift från Arbetsmiljöverket efter det att myndigheten upptäckt brister i arbetet för installation av solceller på tak. Det aktuella teamet har nu fått en varning och händer det igen kommer avtalet med Svea Solar att sägas upp, hävdar Beatrice Fernström.

– I de fall vi upptäcker bristande fallskydd inleds en process för misskötsamhet. Oavsett om vi gör installationen själva, eller som i det här fallet (händelsen i Kållered i juni) när vi använder en partner. Att inte använda fallskydd är ett avtalsbrott och ett brott mot våra interna rutiner. Det aktuella teamet har ni fått en varning och händer det igen kommer avtalet att sägas upp, säger Beatrice Fernström till Elektrikern.

Enligt henne arbetar företaget alltid med kollektivt fallskydd där det är möjligt. I annat fall använder man personligt fallskydd, exempelvis vid ställningsbyggnation.

– Vi har gjort en rad förändringar under det senaste året, vi har förbättrat utbildningen för installatörer gällande bland annat arbete på hög höjd med montering av kollektivt fallskydd, ställningsbygge och användning av personligt fallskydd och räddningsinsatser. Utbildningar hålls både teoretiskt via vår utbildningsplattform och praktiskt i utbildningar på vårt eget Training Center. 

Enligt Beatrice Fernström behöver Svea Solar likväl som andra aktörer i branschen bli bättre på säkerhet. Det är bakgrunden till satsningen på utbildning i egna Training Centers.

– Där ingår gedigen säkerhetsutbildning som alla våra installatörer och arbetsledare deltar i under deras första veckor hos oss. Vi erbjuder också utbildning till våra samarbetspartners och vill på så sätt bidra till att öka säkerheten i hela branschen.

Elektrikerförbundet har ett pågående arbete med de stora solcellsföretagen gällande taksäkerhet vid solcellsinstallationer. Det är de stora solcellsföretagen Svea Solar och Sesol som tillsammans med Elektrikerförbundet, Svensk solenergi och Arbetsmiljöverket arbetar för att skapa en standard för taksäkerhet för solcellsmontörer. Där är det företagen Solcells Kompaniet och Ecokraft som är med i arbetet tillsammans med Isabell Öberg, ombudsman vid Elektrikerförbundets region Mitt och en representant från Installatörsföretagen.

Arbetet har resulterat i förslag som nu skickats till Prevent så att de tillsammans med parterna ska skapa material och checklista för vad som ska kontrolleras i samband med takarbete. 

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab