Svevia prisas för sitt goda arbetsmiljöarbete vid sin entreprenad på Projekt Mälarbanan. Foto: Trafikverket.

Svevia vinner arbetsmiljöpris på Mälarbanan

Genom att skapa en positiv säkerhetskultur som smittar av sig har Svevia tilldelats Mälarbanans Arbetsmiljöpris 2021. Priset delas ut för sjunde året av Trafikverkets projektledning på Mälarbanan.

– Vi arbetar i en utsatt miljö och då är det lätt att bli hemmablind, det är vi väldigt väl medvetna om. Att vi mår bra och känner oss trygga på våra arbetsplatser och kommer hem hela är den absolut viktigaste frågan inom Svevia. Det finns ett stort engagemang för de här frågorna i hela organisationen, från Svevias ledning och ut i våra projekt, säger Marie Hansson, Svevias projektchef på Mälarbanan

Priset har instiftats för att stärka motivationen och uppmuntra till ett aktivt och bra arbetsmiljöarbete och består av ett diplom och en prischeck på 25 000 kronor som ska användas till personalfrämjande åtgärder.

För arbetet med att säkerställa en god och säker arbetsmiljö tilldelas Svevia arbetsmiljöpriset på Mälarbanan med motiveringen:

”Genom sitt inkluderande säkerhet- och arbetsmiljöarbete som skapar engagemang, gemenskap och en positiv säkerhetskultur som smittar av sig inom hela organisationen.”

Priset delades ut måndag den 6 dec.

– Vi kommer att ta in förslag från våra medarbetare om vad de vill att pengarna ska gå till, så det blir ett gemensamt beslut, avslutar Marie Hansson

Svevias entreprenad på Mälarbanan omfattar ledningsomläggningar samt kompletteringsåtgärder och nyanläggning av vägar, gång- och cykelvägar i anslutning till projektet. Projektet som utförs på uppdrag av Trafikverket är en utförandeentreprenad med hög samverkan.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab