Bilder från de två teknikvandringar som NSA genomförde hos sina medlemsföretag under Skyddsombudsdagarna. Foto: Kristina Wirbing.

Underhållsmässan 2024: stor framgång för temasatsningen

Pressmeddelande: Kraftiga ökningar, både av besökare och utställare – och tre helt fullsatta konferenser. Underhållsmässans temasatsning på hållbarhet och smarta lösningar för en hållbar industri gav en enorm respons.

– Det känns som vi träffade helt rätt, säger Anders Persson, affärsansvarig för Underhållsmässan.

Efter fyra intensiva dagar stängde Underhållsmässan, Europas ledande mötesplats för industriellt underhåll och industriell säkerhet, i fredags 15 mars.

Årets mässa samlade 312 utställare, en markant ökning mot föregående mässa 2022 (då 250 utställare). Tendensen var densamma på besökarsidan: 9 470 besök registrerades i år, en ökning med närmare 30 procent!

Anders Persson tolkar det som en växande framtidstro i branschen i ett läge där alltfler tecken tyder på att en konjunkturuppgång är i sikte. Men främst att  diskussioner och lösningar kring Industriellt underhåll och industriell säkerhet har en väldigt viktig roll i omställningen till en mer hållbar produktion.

– Utställarna har överlag varit väldigt positiva. Många vittnar om givande affärssamtal och riktigt starka resultat. Redan efter halva mässan hade vissa räknat hem sin investering, vilket är fantastiskt roligt!

I planeringen inför mässan tillfrågades utställare om sina största utmaningar.

– Svaren vi fick var entydiga: absolut viktigast var omställningen till en hållbar produktion – och att hitta rätt kompetens för att nå dit, förklarar Anders.

Det ledde beslutet att göra hållbarhet till huvudtema för mässan.

– Vi är ju till för branschen, så det blev naturligt att lyfta just dessa frågor och skapa ett relevant innehåll. Inte minst för att locka hit besökare.

– Framförallt ville vi visa att underhåll är en viktig del i arbetet mot ökad hållbarhet: maskinerna håller längre, man får säkrare drift, lägre energiförbrukning, högre produktkvalitet, en säkrare arbetsplats, med mera.

Förutom att hållbarhetstemat speglades i nästan alla montrar fick besökarna också chansen till att fördjupa sig i tre konferenser, parallellt med mässan:

Underhållsstrategi, med fokus på hur effektiva underhållsstrategier bidrar till ökad effektivitet, lönsamhet och hållbarhet, Additive Intelligence 4.0, en konferens för dem som vill utforska och dra nytta av potentialen inom additiv tillverkning samt Skyddsombudsdagarna om personligt skydd och industriell säkerhet.

– Intresset var över all förväntan, alla konferenser var fullbokade, berättar Anders.

– Vi har överhuvutaget fått en enormt bra respons på årets mässa. Många utställare har redan bokat plats till nästa mässa, som äger rum 10-13 mars 2026. Där lägger vi även till ett fokus på nollvisionen mot dödliga arbetsplatsolyckor som ett viktigt inslag. Där lägger vi även till ett fokus på nollvisionen mot dödliga arbetsplatsolyckor som ett viktigt inslag.

Så här tyckte några utställare om Underhållsmässan 2024:

John Öhrvall, nordisk servicechef, SKF:
“På en stor skylt i vår monter ställde vi frågan: Behöver du verkligen ett nytt lager? Det gav upphov till många givande samtal, där vi fick förklara varför vi arbetar med att återvinna lager. Tanken är att vi vill ta vara på de värden som finns, vi reparerar lager som inte är uttjänt. Det blir garanterat lika bra som ett nytt. Kunden spar pengar, ledtiden blir kortare och viktigast av allt: vi spar på miljön och ökar hållbarheten. Vi mötte ett väldigt stort intresse på mässan.”

Torleif Cumléus, chef teknisk försäljning, Swedol:
“En fantastisk mässa! Vi har haft ett jättelikt tryck i montern och fått ett antal hundra leads. Det är mycket bra, till och med bättre än på mässorna före pandemin. Årets besökare visade tydliga intressen och hade mer konkreta frågor kring våra erbjudanden, alltifrån skydd och säkerhet till svetsning och smart service, där vi kan bidra till att optimera effektiviteten hos kunden.”

Karin Holst, sales & marketing director, Amexci:
“Det här var första gången för oss på Underhållsmässan. Vi erbjuder additiv tillverkning och levererar 3D-printade detaljer. Vi ville visa fördelarna med metoden för underhållssektorn, t ex när det gäller spare parts on demand. Hållbarheten gynnas, materialsvinnet minskar och ledtiderna kortas. I montern visade vi bland annat värmeväxlare, printade av metallpulver. Inget går till spillo vid tillverkningen. Vi hade en strid ström av nyfikna besökare i montern.”

Tony Isaksson, VD, NORD Drivsystem
“Vi visade den stora vinsten, både för ekonomin och miljön, med våra energibesparande elmotorer. Genom att uppgradera sig från en IE3-motor, som är standard inom industrin idag, till den nya generationen IE5-motorer kan man minska elförbrukningen med över 40 procent. Vi har haft bra med besökare och fått många intressanta leads. Vi kommer att ställa ut igen 2026.”

Josefin Eklund, underhållsingenjör, Volvo Cars
“Vår ambition på mässan var att rekrytera personal till vår nya batterifabrik i Torslanda, som drar igång produktionen i hösten 2025. Totalt ska 465 anställas, varav 85 i den helt nya underhållsorganisation som ska byggas upp. Mängder av intresserade kom till vår monter, både ungdomar och äldre, och ville veta mer. Så vi har gott hopp om att hitta kompetenta medarbetare.”

Jill Eriksson, sälj & marknad, Momentum Industrial
“För oss är det personliga mötet med alla våra kunder, från Kiruna till Malmö, ovärderligt. På årets mässa satte vi fokus på hållbara industrikomponenter och industritjänster. Vi hade fullt tryck i montern och många bra diskussioner, kring alltifrån att sänka CO2-utsläpp till säkerhetsfrågor. Vi jobbar med partnerskap och vår breda kompetens på tjänstesidan gör att kunden kan få ut optimalt av de högkvalitativa produkter vi säljer. Vi är supernöjda!”

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab