Underhållsmässan och Skyddsombudsdagarna är nu tillbaka och arrangeras i Göteborg 31 maj – 3 juni.

Underhållsmässan och skyddsombudsdagarna tillbaka

Den 31 maj till 3 juni arrangeras Underhållsmässan i Göteborg. Därmed är mässan tillbaka efter det att den tvingades stänga redan efter två av fyra dagar 2020 då Coronapandemin begränsade allmänna sammankomster. Skyddsombudsdagarna, som helt ställdes in för två år sedan, återkommer nu 1-2 juni. NSA medverkar med föreläsare.

Underhållsmässan marknadsförs som ”Europas ledande mötesplats inom smart underhåll” där man räknar med att över 300 företag kommer att ställa ut. Förutom utställningar och föreläsare inom en mängd olika ämnen så blir det även kvällsarrangemang, som ger möjlighet till en efterlängtad möjlighet att nätverka genom personliga möten.

Mässprogrammet är förstås gediget och bland annat kan noteras att på torsdag 2 juni arrangeras programpunkten ”Nollvisionen i industri, kransäkerhet i fokus” med medverkande av Marie Samuelsson, VD, Gigasense AB, Oskar Mikkola, underhållselektriker, SSAB Europe, Emil Wiliow, underhållselektriker, SSAB Europe.

Programpunkten presteras så här på mässans hemsida:

”Varje vecka dör någon i svensk industri. Under 2021 har minst 500 olycksfall som involverar kranar inträffat. Stål- och metallframställning har flest anmälda arbetsskador. Vi har internationella och europeiska regelverk att följa. Svenska arbetsmiljöverket skriver och följer upp allmänna föreskrifter. Presentationen tar upp vilka lagkrav och allmänna föreskrifter kranägare måste följa och beskriver säkerhetslösningar som ger säkrare arbetsplatser.
Kan du göra ännu mer för att öka säkerheten för dig och dina kollegor? Visste du att 80% av olyckorna beror på mänskliga faktorn, men att Arbetsmiljöverkets statistik visar att det sällan är individens misstag? Behoven och val av lämplig produkt och fabrikat utgår från riskanalysen. Du får exempel på kransäkerhetslösningar upp till prestandanivå d, katergori 3, som krävs vid lyft av smält metall.”

Skyddsombudsdagarna
NSA finns med som en av de som ligger bakom skyddsombudsdagarna 1-2 juni, som alltså helt fick ställas in år 2020.

Skyddombudsdagarna är alltså en del av underhållsmässan i Göteborg och presenteras så här på hemsidan:

”Den 1 – 2 juni 2022 arrangeras Skyddsombudsdagarna, en konferens om personligt skydd och industriell säkerhet. I samverkan med Underhållsmässan, Dagens Arbete, IF Metall, LO och NSA lyfts frågeställningar kring arbetsmiljö och säkerhet utifrån rollen som skyddsombud. Konferensen är förlagd till en eftermiddag och en förmiddag så det även finns gott om tid att besöka Underhållsmässans utställare under en och samma dag.

1 juni kl. 13:00 – 16:00
2 juni kl. 09:30 – 13:30

Programmet har fokus på säkerhet och arbetsmiljö inom industrin.

  • Hur har arbetsmiljöarbetet i stort påverkats av pandemin?
  • Vikten av att ha skyddsombud i Sverige
  • Skuggsamhället och den farliga arbetslivskriminaliteten
  • Stor okunskap råder kring damm – Vad gäller och vad bör göras ur arbetsmiljösynpunkt?
  • Vikten av auktoriserade säkra utbildningar

NSA medverkar
Under programpunkterna från torsdag förmiddag återfinns flera som har direkt anknytning till NSA.

Erik Timén, Sales Manager Nordic vid Sundström Safety, deltar tillsammans med Håkan Tinnerberg, Certifierad Yrkes- och miljöhygieniker, Docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Maria Albin, Professor, Karolinska Institutet, under programpunkter ”Stor okunskap råder kring damm vilket skapar omfattande arbetsmiljöproblem inom industrin. Vad gäller och vad kan göras?”

Erik porträtterades här på NSA:s hemsida under rubriken ”Porträttet: Efter ålderdom är damm störst orsak till död”. Han har jobbat på Sundström Safety sedan 2013 som säljare, men jobbar med med säljstöd, rådgivning och utbildning. En av hans främsta erfarenheter är att vi människor är dåliga på att se konsekvenser över lång tid.

– Människor är oftast oroliga för kemikalier och det är där de lägger sitt fokus. Men det är damm som de borde vara oroliga för. WHO gick under hösten 2019 ut med att efter ålderdom så är damm den största orsaken till mänsklig död, säger Erik i vår artikel.

Auktorisation
En annan av programpunkterna på Skyddsombudsdagarna har titeln ”Om vikten av att ha auktoriserade utbildningar inom industrin, till exempel för truck och lyft/lift” där Marcus Björn, VD, Svensk Höjdsäkerhet medverkar. Han sitter även med i NSA:s styrelse.

NSA arbetar sedan ett år tillbaka för att möjliggöra auktoriserade utbildningar, med början när det gäller fallskydd.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab