Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Uppdrag att stärka hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för vilka sjukvårdsprodukter som ska omfattas av försörjningsberedskap på hälso- och sjukvårdsområdet. Underlaget ska ligga till grund för arbetet med att säkerställa att Sverige har rätt lagerhållning i hälso- och sjukvården och i statliga säkerhetslager samt identifiera de sjukvårdsprodukter som har stor betydelse för liv och hälsa och som är svåra att lagerhålla och där produktion skulle kunna övervägas.

– Samtidigt som regioner och kommuner fortsätter att stärka den grundläggande lagerhållningen måste vi se till att stärka beredskapen för försörjningen av produkter till hälso- och sjukvården för att klara allvarliga kriser i samhället. Det underlag som Socialstyrelsen nu ska ta fram är en viktig del av det arbetet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för de sjukvårdsprodukter som ska omfattas av försörjningsberedskapen på hälso- och sjukvårdsområdet. Uppdraget innebär att Socialstyrelsen ska ta fram underlag för vilka sjukvårdsprodukter som behöver lagerhållas för att hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda sådan vård som inte kan vänta vid fredstida kriser, höjd beredskap eller ytterst krig. Förslag ska även tas fram på sjukvårdsprodukter som behöver lagerhållas i statliga säkerhetslager eftersom de inte är lämpliga för omsättningslagring eller av andra skäl.

Inom ramen för uppdraget ska Socialstyrelsen också identifiera sjukvårdsprodukter eller produktområden där det är särskilt viktigt för hälso- och sjukvården att produktion säkerställs. Detta gäller främst sjukvårdsprodukter med stor betydelse för liv och hälsa och som är svåra att lagerhålla eller där behovet kan öka kraftigt under en kris eller höjd beredskap.

Uppdraget ska genomföras i dialog med andra berörda aktörer på området så som myndigheter och regioner och Socialstyrelsen bör även föra diskussioner med relevanta aktörer i de övriga nordiska länderna för att identifiera gemensamma behov.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 200 000 kronor under 2022. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget i tre delredovisningar till Socialdepartementet samt i en slutredovisning senast den 23 februari 2024.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab