Nära 30 procent av arbetsplatsolyckorna där arbetstagare halkar eller snubblar resulterar i frakturer som exempelvis benbrott. Hjärnskakningar eller hjärnskador utgör sex procent. Arbetsmiljöverket.

Vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor inspekteras

Att halka eller snubbla är den vanligaste orsaken till alla anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket ska nu kontrollera hur arbetsgivare arbetar med att förebygga riskerna för att halka och snubbla på arbetsplatsen. Inspektionsinsatsen inleds 2 maj och genomförs i hela landet.

Mellan åren 2019 och 2023 har Arbetsmiljöverket fått in drygt 31 000 anmälningar om arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro som orsakas av att arbetstagare halkar eller snubblar på marken eller golvet där de går. Det är därmed den vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro.

Nära 30 procent av olyckorna resulterar i frakturer som exempelvis benbrott, medan hjärnskakningar eller hjärnskador utgör sex procent.

– Det är i det enkla som många fallolyckor sker. En fallolycka kan leda till omfattande sjukskrivning om det vill sig riktigt illa. Man ska inte förringa risken att snubbla, för det är lätt hänt och konsekvenserna kan bli stora, säger Malin Cato som är projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.

Fallolyckor förekommer i alla branscher

Den här typen av olyckor förekommer i alla branscher men vård och omsorg, utbildning, transport och magasinering, tillverkning och offentlig förvaltning har flest anmälningar.

Inspektionsinsatsen ”Fall på samma nivå” genomförs i branscher som inte redan ingår i andra inspektionsinsatser. Arbetsmiljöverket planerar att inspektera drygt 400 arbetsplatser. Inspektionsinsatsen sker främst på företag med fler än nio anställda och företag som inte inspekterats de senaste tre åren.

Väderleken påverkar olycksrisken 

Det finns många sätt att förebygga risker för halk- och snubbelolyckor. Vintertid kan det handla om att halkskydda in- och utgången, sanda och ha ordentlig belysning vid entréer och gårdsplaner. Väderleken är en starkt bidragande orsak till arbetsplatsolyckor utomhus.

Andra vanliga situationer som kan vara farliga är hala golv till följd av spill på exempelvis restauranger eller höga trösklar som utgör en snubbelrisk.

– Det är också viktigt att tänka på att städa, och att inte ha utstickande föremål som är lätta att snubbla på. Det gäller att vidta rätt åtgärder så att det inte skapas nya arbetsmiljörisker – till exempel kan en tjock, halksäker gummimatta skapa en ny snubbelrisk, säger Malin Cato.

Även andra olycksrisker kopplat till golv eller ojämnt underlag där det förekommer hål, trottoarkanter, trappsteg av sten eller liknande kan ge upphov till skador.

Nära 60 procent av anmälningarna görs av kvinnor medan män står för drygt 40 procent av fallen. Det beror på att anmälningarna i kvinnodominerade yrken som vård och omsorg utgör störst andel av det totala antalet anmälningar av dessa arbetsplatsolyckor. 

Exempel på anmälda händelser som har resulterat i arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro:
En medarbetare halkade på is utanför ytterdörren och landade på höger handled. Medarbetaren bröt handleden och svimmade.

En kollega hade lämnat en elsparkcykel på golvet i en korridor. Medarbetaren såg den inte,  snubblade över den och slog sitt knä i golvet. Medarbetaren fick mycket ont i knät och hade svårt att gå efter det.

En medarbetare halkade på isen, slog huvudet i en trätrappa och var medvetslös i 20 minuter. Medarbetaren fick åka ambulans in till akuten för röntgen av huvudet. Medarbetaren fick hjärnskakning och en blödning mellan skallbenet och huden.

En medarbetare spelade fotboll med barnen på förskolan och ramlade på asfalten. Medarbetaren slog i bakhuvudet och fick en hjärnskakning.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab