Bilden till vänster: Här är några ur NSAs nya styrelse: Stående Vegard Aune (Skydda Norge) och Eva Ahnström (Dräger). Sittande Erik Timén (Sundström Safety), Marie Kransdal (3M) och Malin Markebjer (Granbergs). Saknas gör Marcus Björn (Svensk Höjdsäkerhet) och Frode Skjolden (3M).

Övre bilden till höger: Ett stort diskussionsämne inom NSA nu är frågan om tillpassningsprov av andningsskydd, något som Marie Kransdal (3M), Peter Forsbo (Dafo Brand), Mikael Ekman (Ekman Safety), Christofer Brattlöf (Roofac) och Johan Hagström (Dupont) diskuterade under lunchen.

Nedre bilden till höger: Den avgående ordföranden Johan Bergström (3M) avtackades vid den gemensamma lunchen.

Vegard Aune vald till ny ordförande i NSA

Tisdagen 21 maj anordnade NSA sitt årsmöte där Vegard Aune (Skydda Norge) valdes till ny ordförande. Han vill skapa engagemang för att sprida goda exempel från medlemsföretagen och ställer in siktet på att utöka antalet medlemmar till 100 stycken, vilket skulle vara en fördubbling jämfört med idag.

– Jag menar att vi bör sikta på att samla 100 medlemsföretag inom organisationen, inte minst att få fler företag från Norge.

NSA är som bekant en svensk-norsk organisation, men Vegard Aune vill utöka kontakterna med Danmark och Finland kring gemensamma frågor.

– Jag vill skapa engagemang kring våra gemensamma frågor och att vi tar ett gemensamt ansvar för dem, inte bara tänker på oss själva och vår egna organisation. På så sätt kan vi vidga kunskapen för fler.

I sol och försommarvarmt väder i natursköna omgivningar kring Balingsholms herrgård söder om Stockholm, hölls NSA årsmöte tisdagen den 21 maj 2024. Cirka hälften av organisationens 51 medlemmar mötte upp för möte, mötesförhandlingar och samkväm. 

Dagen inleddes med estradören och ledarskapscoachen Ari Riabackens föredrag om hur våra beslut formar framtiden på både den personliga och företagsnivån. Med återblickar på sitt eget liv och sina egna beslut slussade han deltagarna både lättsamt och med underliggande allvar genom en mängd scenarior – likväl som en hel del psykologiska sanningar som att människan älskar kortsiktiga belöningar (som långt ifrån gynnar långsiktiga lösningar), att hjärnor idag är överdimensionerade och att vi fattar beslut med tio procent via ögat och där resten fylls på med erfarenheter – sanna eller falska. När vi själva väljer är benägenheten att utsätta sig för risk mycket större än vid kollektiva val.

– Allt ledarskap börjar med oss själva. Vet vi vilka vi är, hur vi fattar beslut, kan vi fatta bättre beslut för andra. 

– När vi känner oss själva och står för det kan andra uppfatta det som ”modigt”. Är inte det märkligt?

Beslut ska fattas på drömmar och förhoppningar, inte på rädslor och farhågor. Rädslan att misslyckas ska inte hindra oss från att våga göra fel. Mixade grupper skapar bäst och låt därför alla komma till tals, bry dig om hur andra mår och känn dig trygg i att vara dig själv, var Ari Riabackens råd.

Mötesförhandlingar

Efter föredraget genomfördes mötesförhandlingarna där styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhet och ekonomi. Efter avgående ordföranden Johan Bergström (3M) valdes Vegards Aune (Skydda Norge) till ny ordförande för NSA. Styrelsen i övrigt kommer att bestå av nyvalda Marie Kransdal (3M), Erik Timén (Sundström Safety) samt Marcus Björn (Svensk Höjdsäkerhet) och Frode Skjolden (3M) som kvarstår. Till styrelsesuppleanter återvaldes Eva Ahnström (Dräger) och Malin Markebjer (Granbergs). 

Mötesdeltagarna fick rapporter från NSAs arbetsgrupper – fallskydd (startades 2023), Fit2Fit (startades 2023) samt handskydd (startades 2024). Fallskyddsgruppen arbetar vidare med att få ut informationen om de grundkrav på fallskyddsutbildningsföretag som NSA startade under fjolåret. Tre företag är hittills certifierade och fler kommer. Kontakter pågår också med andra aktören inom byggbranschen.

Tillpassningsprovning

Arbetsgruppen Fit2Fit rapporterade om hur även de arbetar för att få ut informationen om Arbetsmiljöverkets nya regler om individuell tillpassningsprovning av andningsskydd som börjar gälla första januari 2025. Här kan landets första certifierade testledare bli godkänd i mitten av juni, vilket vi kommer att återkomma med information om på NSA hemsida och nyhetsbrev.  Frågan om hur de cirka 400.000 personernas andningsskydd kommer att utprovas individuellt var något som diskuterades bland medlemmarna på årsmötet.

– Något certifieringskrav finns inte från Arbetsmiljöverket och därför håller vi en ständigt pågående diskussion med dem om hur detta ska genomföras och kontrolleras, sa Marie Kransdal.

– Risken är ju att mindre seriösa aktörer kommer att ge sig in i tillpassningsprovningen, sa Peter Forsbo (Dafo Brand).

– Jag hoppas att diskussionerna kring detta kommer att höja intresset för alla PPE-produkter, menade Johan Hagström (Dupont).

Malin Markebjer rapporterade om den nystartade arbetsgruppen för handskydd.

– Ambitionen är att vi ska ha en arbetsgrupp för vart och ett av de 14 produktområdena vi har, informerade NSAs VD Joakim Stenberg.

ESF-information

Till representant till Europeiska organisationen ESF efter avgående Lars Ronner (Sundström Safety) fungerar Erik Timén, som rapporterade från det senaste mötet. En allt hetare fråga är recycling av produkter och här är frågan om detta även kan komma att innefatta PPE-produkter. Eftersom de speciella produkterna ofta är kontaminerade kan de komma att bli undantagna när beslut fattas på Europanivå. Här diskuteras det just nu om att 50 procent av alla textila produkter ska återanvändas till 2025, och 75 procent till år 2030. PPE-produkter utgör bara 0,2 procent av samtliga produkter på marknaden och med tanke på just kontamineringen kan produktgrupperna komma att undantas från reglerna.

En annan allt större fråga på Europanivå är också frågan om andningsskydd.

Dubblerat antal medlemsföretag

Den nye ordförande Vegard Aune passade på att presentera sig för de som inte vet så mycket om honom, även om han suttit med i NSA styrelse under flera år. Han berättade att han sedan 2002 arbetat inom branschen och fokuserat på HMS-frågor, dvs frågor om helse, miljø og sikkerhet. Och det är just hans inre driv för dessa frågor som fått honom till att tacka ja till ordförandeposten inom NSA.

– Jag menar att vi bör sikta på att samla 100 medlemsföretag inom organisationen, inte minst att få fler företag från Norge.

NSA är som bekant en svensk-norsk organisation, men Vegard Aune vill utöka kontakterna med Danmark och Finland kring gemensamma frågor.

– Jag vill skapa engagemang kring våra gemensamma frågor och att vi tar ett gemensamt ansvar för dem, inte bara tänker på oss själva och vår egna organisation. På så sätt kan vi vidga kunskapen för fler.

Vegard Aune menade också att det är fel att så stort fokus ligger på problem inom branschen, fokus på olyckstal och dödsfall.

– Vi måste lyfta de goda exemplen och sprida dem. Vi borde marknadsföra företag som gjort något bra.

– Vi har många viktiga produkter inom vår organisation och även om saker som fallskydd är extremt viktigt menar jag att vi också bör lyfta informationen om andra produktgrupper.

Fotnot: Nästa sammanträde blir höstmötet den 5 november i Stockholm.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab