Maria Steinberg och Rickard Lindberg är två som svarat tidningen Arbetarskydd om vad som gäller för en handledare vid praktik.

Vilket arbetsmiljöansvar har en handledare till praktikant?

Tidningen Arbetarskydd tar upp frågor om hur handledarens arbetsmiljöansvar ser ut när företag tar emot praktikanter. Hur ansvaret är reglerat i föreskrift och i vilken grad handledaren ska upplysa om risker. Ligger ansvaret på VD eller närmaste chef? Frågorna har ställts till tre experter inom arbetsmiljö – Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä & Möbelföretagen och Grafiska Företagen, Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt, samt Said Andersson, tidigare regionalt arbetsmiljöombud och ombudsman på Unionen.

Rickard Lindberg
svarar att det alltid är VD och närmaste chef som har det faktiska arbetsmiljöansvaret. Att fördela arbets- och arbetsmiljöuppgifter till vissa arbetstagare, exempelvis handledare, ingår i det ansvaret. Handledaren ska ha de kunskaper och kännedom om risker som krävs samt ha fått de instruktioner som behövs för uppdraget.

Handledaren behöver ha en god erfarenhet och lämpliga resurser för att kunna utföra sitt uppdrag som handledare på ett säkert sätt.

Maria Steinberg
svarar att arbetsgivaren har huvudansvaret, men kan fördela vissa uppgifter. Det finns dock en skyldighet att se till att de som får ansvaret att vara handledare också har tillräckliga kunskaper. Handledaren ska berätta om risker och hur dessa ska förebyggas. Särskilda regler gäller för de som handleder personer under 18 år.

Said Andersson
svarar att det aldrig är handledaren som är ytterst ansvarig för praktikanternas arbetsmiljö. Olika regler gäller för hur gammal praktikanten är, vid minderårig praktikant delas ansvaret mellan arbetsgivaren och huvudmannen för skolan. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar för vuxna praktikanter. Ansvaret ska vara dokumenterat vem som har ansvar praktikant genom fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Extra viktigt är att göra en riskbedömning av arbetsmiljön inför praktiken eftersom praktikanter kan ha olika förutsättningar att genomföra arbetsuppgifter.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet